Lunginflammation

Lunginflammation, eller Pneumoni som det kallas inom vården, är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. Sjukdomen kan orsakas av olika typer av bakterier eller virus och drabbar i störst grad barn under två år och personer som är äldre än 65. Lunginflammation är en infektion i lungorna som orsakas av mikroorganismer som smittat via inandning. Lunginflammation drabbar ungefär 1 av 100 personer varje år och kan antingen sätta sig i en lunga eller i båda två.

Pneumokocker

En av de vanligaste orsakerna till lunginflammation, och andra luftvägsinfektioner som öroninflammation och bihåleinflammation, är bakterieformen pneumokocker. Denna bakterieform uppkommer vanligtvis som en komplikation till en virusinfektion i luftvägarna. Pneumokocker kan behandlas med antibiotika och om man i övrigt är frisk är det ovanligt att dö av dessa.

Symtom på lunginflammation

 • Smärta vid djupa andetag
 • Upphostning av slem
 • Feber som kan ge frossa eller skakningar
 • Andningssvårigheter
 • Yrsel och förvirring
 • Andfåddhet utan ansträngning
 • Trötthet och svaghet

Lunginflammation kan ha olika symtom beroende på vilken mikroorganism som ligger bakom sjukdomen. Symtomen kan även variera i svårighetsgrad beroende på personens ålder och generella hälsa. De som är i riskgrupperna, alltså små barn och personer över 65 år kan få svårare symtom.

Symtom på lunginflammation hos barn

Att små barn löper större risk att drabbas utav lunginflammation beror på att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Barn har även lättare att andas in saker som kan irritera lungorna och ge upphov till lunginflammation. Symtomen för lunginflammation hos barn är lite annorlunda än de för vuxna. Vanliga symtom bland barn är:

 • Väs- och pip-ljud i andningen
 • Ytlig och snabb andning
 • Svårigheter att äta
 • Magont och illamående
 • Minskat intresse för lek och mindre kontakt med omgivningen
 • Blekhet

Smittsamhet vid lunginflammation

Lunginflammation smittar genom inandning av virus eller bakterier. De mikroorganismer som kan orsaka lunginflammation sprids olika lätt. Mest smittsamma är de virus som kan ge lunginflammation, något mindre smittsam är mykoplasma. Det som rent vetenskapligt kallas Mycoplasma pneumoniae, även kallat mykoplasma, är en typ av bakterie som kan orsaka lunginflammation. Denna bakterie är den som vanligast orsakar lunginflammation bland personer i åldrarna 20–30 år. En bakterie som är mindre smittsam än mykoplasma men som ändå är den vanligaste orsaken till lunginflammation är Pneumokocker. Detta beror på att den i många fall utvecklas från virus i luftvägarna.

De flesta som blir smittade av dessa bakterier och virus får inte lunginflammation alls utan får i stället förkylning, bronkit eller märker inte av några symtom alls. Virus sprids genom luften och färdas med nysningar, hostningar och utandningar från den sjuke. Sjukdomen kan även smitta genom ytor, om den sjuke för vidare mikroorganismerna till en yta kan man smittas om man tar på ytan och sedan tar sig runt munnen eller ögonen.

Undersökningar för att identifiera lunginflammation

Det finns en del undersökningar som kan göras för att identifiera lunginflammation. Läkare kan bland annat lyssna på lungorna, ta blodprov och mäta syrehalten i blodet. Ett annat sätt att undersöka om det rör sig om lunginflammation är att ta bilder på lungorna med en datortomografi. Oavsett om dina symptom beror på inflammation, blodpropp i lungans kärl, tumör, emfysem, KOL eller andra åkommor kan en datortomografi, eller DT av lungorna fastställa den exakta orsaken, eller hur man går vidare i utredningen.

Ju tidigare man kan ta reda på orsaken till symtomen desto snabbare kan du få rätt behandling och rehabilitering av ditt tillstånd. Därför är det rekommenderat att du beställer en privat datortomografiundersökning av dina lungor om du misstänker att du har en allvarlig sjukdom.

Behandling av lunginflammation

Vid lunginflammation som orsakats av bakterier behandlas sjukdomen med hjälp av antibiotika, vilken typ av antibiotika du får beror på vilken bakterie som har orsakat inflammationen. Vid lunginflammation som orsakats av virus hjälper inte antibiotika utan det går oftast över av sig själv efter ett tag. Om lunginflammationen orsakats av ett influensavirus eller om du har nedsatt immunförsvar, då kan du behöva ett läkemedel som är effektivt mot just den virustypen.

Om lunginflammationen blir riktigt kraftig och andningen blir mycket påverkad kan det behövas vård på sjukhus. I dessa fall är behandlingsmetoden ofta antibiotika direkt in i blodet (vid bakterieorsakad lunginflammation). Vid andningssvårigheter kan du även få tillgång till syrgas och om andningen är mycket nedsatt kan det behövas respirator. De flesta blir bättre efter ett par dagar på sjukhus.

Vad kan jag göra själv?

Det finns en del saker du kan göra själv både för att undvika och lindra lunginflammation. För att undvika att bli smittad gäller generella hygienåtgärder såsom att tvätta händerna ofta, undvika att röra sig i ansiktet, undvika nära kontakt med personer som har symptom. Om du trots detta blir smittad av ett virus som ger dig lunginflammation kan du tänka på att:

 • Dricka mycket vätska. Vid feber förlorar vi mycket vätska och därför är det viktigt att fylla på. Att dricka mycket kan även tunna ut slem i halsen som då lättare hostas upp.
 • Vila. Kroppen måste ta det lugnt för att återhämta sig från sjukdom.
 • Undvik att träna. Om du tränar när du har feber kan det vara riktigt skadligt. Hosta och andningsbesvär kan även öka vid fysisk aktivitet.

Vaccin mot lunginflammation

Idag finns inget vaccin mot lunginflammation. Detta beror på att sjukdomen kan orsakas av olika former av bakterier och virus. Man kan däremot vaccinera sig mot pneumokocker och bakterien Hib, som är två vanliga orsaker till lunginflammation. Dessa vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för svenska barn och rekommenderas enligt folkhälsomyndigheten till vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion samt personer som är 65 år och äldre. Man kan även vaccinera sig mot säsongsinfluensa för att minska risken för att drabbas av lunginflammation.

Du hittar information om vilka grupper som rekommenderas vaccination och med vilken typ av vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varför Prevcare?

Prevcare är en digital hälsoklinik som erbjuder avancerade hälsoundersökningar, snabbt och säkert. Vi tror att du som individ har kapacitet att förstå strukturerad information om din hälsa och därmed öka din motivation för ett hälsosammare liv. Med våra hälsoundersökningar ger vi dig möjligheten att hålla dig själv informerad om din hälsa. Genom digital teknik vill vi kapa onödiga kostnader och ge dig direkt tillgång till avancerade, säkra och beprövade hälsoundersökningar.

Genom en datortomografiundersökning av lungor/bröstkorg, kan ansvarig läkare snabbt och tydligt kartlägga om det föreligger sjukdom, skada eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symtom.

Läs mer och beställ en undersökning här!

Källor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/
https://www.kry.se/fakta/lunginflammation/
https://doktor.se/fakta-rad/lunginflammation/
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/lunginflammation/
https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/luftvagsinfektioner