Prevcare Företagshälsovård – Hälsoundersökningar för företag

  • Prevcare hjälper företag att snabbt och effektivt erbjuda avancerade hälsoundersökningar utan remiss till sina medarbetare.
  • Våra hälsoundersökningar utförs hos etablerade leverantörer med kliniker runtom i Sverige.
  • Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för mer information.

För dina medarbetares hälsa

Sänk kostnaderna

Håll nere sjukskrivningar och förebygg allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdom, innan symptom uppträder, genom våra förebyggande undersökningspaket.

Få snabb utredning av specifika symptom genom våra specifika hälsoundersökningar.

Investera i nyckelmedarbetare

Öka lojaliteten genom att erbjuda dina nyckelmedarbetare en unik och värdefull 3D-tur med avancerad MR-teknik, som visualiserar kroppens organ på mm-nivå.

Korta ledtider

Få hälsoundersökning utan remiss inom 7 arbetsdagar. Dina resultat granskas först av en specialistläkare och därefter av Prevcares specialistläkare som analyserar och sammanställer dessa i en skriftlig rapport, inom 7 arbetsdagar. Remiss för vidare handläggning ingår vid behov.

Varför ska jag som företagare genomgå hälsoundersökning hos Prevcare?

100 000 kronor är vad en långtidssjukskrivning kostar i genomsnitt, vilket kan inträffa om man drabbas av allvarlig sjukdom eller lång rehabilitering.

56 % av alla dödsfall i Sverige idag beror på cancer, hjärtinfarkt och stroke. Dessa sjukdomar utvecklas oftast under många år innan symptom uppträder. Med avancerad undersökning som MR (magnetkamera) av kroppen, ultraljud av hjärtat och koloskopi av tarmen kan tidiga sjukdomstecken på mm-nivå upptäckas, vilket kan förhindra utveckling av allvarlig sjukdom och förbättra möjlighet till behandling.

Vid förebyggande hälsoundersökning bekostad av arbetsgivaren behöver den anställde inte förmånsbeskattas.

Företag

Vad tillför Prevcares undersökningar om jag har en privat sjukvårdsförsäkring?

Prevcares undersökningar har till syfte att upptäcka sjukdomar redan innan du får symtom. MR-scanning och andra avancerade undersökningar erbjuds inte i förebyggande syfte av privata sjukvårdsförsäkringar eller landsting.

En sjukvårdsförsäkring är däremot bra att ha om du blir sjuk eller om vi på Prevcare upptäcker något som behöver åtgärdas.
På Prevcare får du tillgång till undersökning snabbt oavsett om det är i förebyggande syfte eller vid utredning av specifika symptom. Kostnaden för undersökning på Prevcare täcks inte av privata sjukvårdsförsäkringar.

Läs mer om våra hälsoundersökningar.

Varför erbjuda MR-Helkropp eller specifik MR-undersökning till dina medarbetare?

Få direkt inblick I din hälsa och förebygg allvarlig sjukdom som cancer samt hjärt- kärlsjukdom innan symtom uppträder.

Direkt inblick i din hälsa med en 3D tur genom din kropp

Med MR-Helkropp eller specifik MR-undersökning kan du upptäcka tidiga tecken på sjukdom och scanna kroppen för att identifiera cancer, stroke eller andra sjukdomar på millimeter-nivå innan symtom uppträder.

Till skillnad från landsting och privata försäkringar behöver du inte ha några symptom för att genomgå en helkroppsundersökning hos oss.

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling vid allvarlig sjukdom som cancer och hjärt-kärlsjukdom är idag tidig upptäckt, vilket kan förhindra utveckling till något allvarligt. Med MR-Helkropp kan du känna dig trygg med att eventuella sjukdomar upptäcks i god tid, när prognosen för behandling fortfarande är mycket god.

Avancerad undersökningsteknik utan farlig strålning

MR, ultraljud och koloskopiundersökningar är tillförlitliga, enkla, smärtfria metoder utan farlig strålning.

Undersökning inom 7 arbetsdagar utan remiss

Beställ hälsoundersökning och få tid inom 7 arbetsdagar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Karlstad eller Sundsvall.

Individuell rapport av specialistläkare inom 7 arbetsdagar

Dina resultat granskas först av en röntgenspecialist, därefter analyserar Prevcares läkare resultaten och sammanställer dessa i en skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.

Genomgång med specialistläkare

Vid Prevcares undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon och dator.

Få bättre dialog med din läkare

Prevcares avancerade hälsoundersökningar ger dig resultat och kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.

Privat MR-undersökning – remiss vid behov

Våra läkare skickar remiss till adekvat vårdgivare efter dialog med dig, för snabbare åtgärd, vid upptäckt av något allvarligt.

Kom igång med 3 steg

1. Kontakta oss
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för mer information. Vi tar fram ett skräddarsytt upplägg för ditt företag samt prisförslag.

2. Skräddarsytt upplägg
Som företag väljer ni vilka undersökningar ni önskar erbjuda till era medarbetare. Vi hjälper er att ta fram ett skräddarsytt upplägg baserat på ålder, ärftlighet och symtom samt prisförslag.

3. Genomför undersökning och få resultat
Medarbetaren fyller i sitt digitala hälsoformulär, genomgår sin undersökning samt får sina resultat och genomgång av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

Notera att:

  • Resultat av undersökning tillhör individen och delas inte med företaget.
  • Inga dolda kostnader eller krav på bindning förekommer.
  • Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete är avdragsgill och förmånen är skattefri för den anställde.