Specifika undersökningar

Koloskopi

Undersökning av tjocktarm och ändtarm samt borttagande + analys av polyper och sjukliga förändringar. Förebygg tjock- och ändtarmscancer.

15 850 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 10 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Umeå eller Karlstad.

Resultat inom 10 arbetsdagar

Få din individuella rapport med MR-svar och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

Koloskopiundersökning

Förebygg tjock- och ändtarmscancer och utred symtom från tarmen

Varför koloskopiundersökning?

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Symtom från tarmen beror oftast på ofarliga orsaker, men är du över 50 år och har besvär med förändrade avföringsvanor, blod i avföring, diarré, förhöjd ärftlighet för tjock- och ändtarmscancer, plötslig viktminskning, anemi/järnbrist kan det vara tecken på cancer.

De vanligaste symtomen på tjocktarmscancer enligt Cancerfonden:
– blod i avföringen
– hård i magen eller lös i magen
– långvarig diarré
– förstoppning eller att vara bajsnödig ofta
– kraftig slembildning i tarmen som gör avföringen slemmig
– smärta i magen, ibland som magknip
– uppkörd mage
– blodbrist
– trötthet
– viktnedgång

Koloskopi av tjock- och ändtarmen – ta bort polyper

Koloskopi är den bästa undersökningen av tjock- och ändtarmens insida för att upptäcka tidiga slemhinneförändringar (polyper) samt ta bort dessa smärtfritt, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Cirka 20% av alla 60-åringar har polyper. I polyper utvecklas farliga mutationer och omvandling till cancer över tid. Den stora majoriteten av all tarmcancer startar i en polyp.

Koloskopi kan även diagnostisera tarmfickor (divertiklar), inflammation som ulcerös kolit, Morbus Chrohn, mikroskopisk kolit, sår eller cancer genom smärtfri provtagning av misstänkta och utsatta områden under din koloskopiundersökning.

Kan man använda datortomografi (CT colon) vid tarmcancerscreening?

Såväl europeiska röntgenläkarföreningen som gastroenterologer (mag-tarmläkare) anser att den metoden ännu inte lämpar sig. Fördelarna är att man inte behöver föra in ett instrument i tarmen och därmed riskera obehag av detta och den minimala risken för perforation. Nackdelarna vid CT är att personerna utsätts för strålning. Det är samma krav på tarmrengöring, något som upplevs som olustigt och om man finner en polyp måste man ändå utföra en koloskopi. Med andra ord; en stor andel av screeningpersonerna måste bli undersökta ytterligare en gång, det vill säga ta ledigt från arbetet, rengöra tarmen och bege sig till en undersökning.

Resultat av koloskopiundersökning direkt från specialistläkare vid undersökningen

Vid en privat koloskopi granskas din tjock-och ändtarm direkt av en magtarm-specialistläkare och du får besked vid undersökningen. Därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom10 arbetsdagar efter avslutad undersökning.

Resultat av vävnadsprov och remiss vid behov

Polyperna och de vävnadsprov (biopsier) som tas vid koloskopin analyseras av specialistläkare på laboratorium, vilket tar 4-8 veckor att få svar på.

Om vi upptäcker något allvarligt vid undersökningen eller analysen av dina vävnadsprover kommer vår läkare i dialog med dig, skicka remiss till adekvat vårdgivare för att du ska få rätt hjälp.
Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid en koloskopiundersökning?

 • Inflammation: Morbus Crohn, Ulcerös Kolit, Mikroskopisk kolit
 • Tarmfickor -Divertiklar och inflammation av dessa
 • Cancer
 • Sår
 • Hemorrojder
 • Övriga tarmförändringar
 • Polyper: Små tidiga förändringar i tjocktarmen och ändtarmen vilka kan utvecklas till tumör i framtiden. Vid upptäckt av polyper tas dessa bort enkelt och smärtfritt vid undersökningen, vilket kan förhindra cancerutveckling.
Specifika undersökningar

Koloskopi

15 850 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Information om Koloskopiundersökning

Vad är koloskopi?
 • Koloskopi kallas undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop. Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för över vyn av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinnor och även ta vävnadsprov av denna.
Så går en koloskopiundersökning till
 • Innan undersökningen får man salva för att bedöva ändtarmsöppningen. Därefter ligger man på en brits medan läkaren för in endoskopet genom ändtarmen.
 • Du blir erbjuden smärtstillande och avslappnande mediciner inför ingreppet. Man har hela tiden kontakt med sjukvårdspersonal.
 • En undersökning kan ta mellan 20 och 40 minuter.
Förberedelser koloskopi
 • I din kallelse kommer du att få noggranna instruktioner om förberedelser inför undersökningen. Det är mycket viktigt att följa dessa instruktioner, för att tarmen skall vara ren från innehåll med hjälp av kostråd samt laxermedel.
Att tänka på vid koloskopi
 • Efter undersökningen kan man känna sig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som kommit in. Obehagen brukar försvinna när luften kommer ut.
 • Man kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen. Om du fått lugnande medicin får du stanna kvar på mottagningen upp till någon timme.
 • Om du fått lugnande medicin – tänk på att du inte kan köra bil förrän efter några timmar.