Varför scanning?2018-04-30T17:36:03+00:00

CANCER, HJÄRTINFARKT OCH STROKE STÅR FÖR 61% AV ALLA DÖDSFALL

TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLING

Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Hjärtinfarkt och stroke står idag för 35 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Dessa sjukdomar utvecklas under många år innan symptom uppträder.
 • Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom innan.
 • Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och ev. behandling förhindra utveckling av sjukdom.

Cancersjukdomar

 • Cancer står idag för 26 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Det bästa botemedlet för de flesta tumörsjukdomar idag är tidig upptäckt, det vill säga att tumören växer lokalt och inte har spridit sig.
 • Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Källa: Socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2015

VARFÖR UNDERSÖKNING HOS PREVCARE?

 • Direkt inblick i din hälsa

Med avancerade undersökningar kan du upptäcka tidiga tecken på cancer och hjärt-kärlsjukdom innan symptom uppträder.
Till skillnad från landsting och privata försäkringar behöver du inte ha några symptom för att genomgå en undersökning hos oss.

 • Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling mot cancer och hjärt-kärlsjukdom är tidig upptäckt, vilket kan förhindra utveckling till något allvarligt.

 • Avancerad undersökningsteknik utan farlig strålning

MR, ultraljud och koloskopi är tillförlitliga, enkla, smärtfria metoder utan farlig strålning.

 • Undersökning inom 7 dagar utan remiss

Oavsett vilken undersökning du väljer, får du tid för undersökning senast inom 7 dagar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping eller Karlstad.

 • Individuell rapport av specialistläkare Inom 7 dagar

Dina resultat granskas först av en röntgenspecialist, därefter analyserar Prevcares läkare resultaten och sammanställer dessa i en skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.

 • Genomgång med specialistläkare

Vid Prevcares undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon eller Skype (gäller ej enskilda undersökningar).

 • Få bättre dialog med din läkare

Prevcares avancerade undersökningar ger dig resultat och kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.

 • Remiss vid behov

Våra läkare skickar remiss till adekvat vårdgivare, för snabbare handläggning, vid upptäckt av något allvarligt.

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende
cancer och hjärt-kärlsjukdomar

MR-Helkropp Scanning

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.
Läs mer

Beställ MR-Helkropp26 500 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-Helkropp + Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

Beställ MR-Helkropp + Hjärtundersökning34 500 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

Beställ MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi39 500 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

Oavsett vilken undersökning du väljer att genomgå, kan du på respektive undersökningssida se vilka kliniker de utförs på. I kassan kommer du att få välja den klinik som passar dig.

Alla våra läkare har svensk legitimation
utfärdad av Socialstyrelsen

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SOPHIAHEMMET

Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

Unilabs Malmö Arena Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

Varför scanning?

 • Få direkt inblick i din hälsa.
 • Upptäck tecken på cancer och hjärt-kärlsjukdom innan symptom uppträder.
 • Remiss vid behov efter undersökning.

MR-Helkropp + övriga undersökningspaket

Eller välj bland enskilda undersökningar

CANCER, HJÄRTINFARKT OCH STROKE STÅR FÖR 61%
AV ALLA DÖDSFALL

TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLING

Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Hjärtinfarkt och stroke står idag för 35 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Dessa sjukdomar utvecklas under många år innan symptom uppträder.
 • Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom innan.
 • Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och ev. behandling förhindra utveckling av sjukdom.

Cancersjukdomar

 • Cancer står idag för 26 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Det bästa botemedlet för de flesta tumörsjukdomar idag är tidig upptäckt, det vill säga att tumören växer lokalt och inte har spridit sig.
 • Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Källa: Socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2015

VARFÖR UNDERSÖKNING HOS PREVCARE?

 • Direkt inblick i din hälsa

Med avancerade undersökningar kan du upptäcka tidiga tecken på cancer och hjärt-kärlsjukdom innan symptom uppträder.
Till skillnad från landsting och privata försäkringar behöver du inte ha några symptom för att genomgå en undersökning hos oss.

 • Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling mot cancer och hjärt-kärlsjukdom är tidig upptäckt, vilket kan förhindra utveckling till något allvarligt.

 • Avancerad undersökningsteknik utan farlig strålning

MR, ultraljud och koloskopi är tillförlitliga, enkla, smärtfria metoder utan farlig strålning.

 • Undersökning inom 7 dagar utan remiss

Oavsett vilken undersökning du väljer, får du tid för undersökning senast inom 7 dagar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping eller Karlstad.

 • Individuell rapport av specialistläkare Inom 7 dagar

Dina resultat granskas först av en röntgenspecialist, därefter analyserar Prevcares läkare resultaten och sammanställer dessa i en skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.

 • Genomgång med specialistläkare

Vid Prevcares undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon eller Skype (gäller ej enskilda undersökningar).

 • Få bättre dialog med din läkare

Prevcares avancerade undersökningar ger dig resultat och kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.

 • Remiss vid behov

Våra läkare skickar remiss till adekvat vårdgivare, för snabbare handläggning, vid upptäckt av något allvarligt.

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende
cancer och hjärt-kärlsjukdomar

MR-Helkropp Scanning

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 14 organ
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Beställ MR-Helkropp26 500 KR

Läs mer om undersökningen
Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-Helkropp
+ Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Läs mer om undersökningen
Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-Helkropp
+ Hjärtundersökning
+ Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Läs mer om undersökningen
Vill du veta mer?Kontakta oss

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

Oavsett vilken undersökning du väljer att genomgå, kan du på respektive undersökningssida se vilka kliniker de utförs på. I kassan kommer du att få välja den klinik som passar dig.

Alla våra läkare har svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar


Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >


Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

MR-Helkropp      
MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor      
MR Angiografi (kärl i hjärna och nacke)      
MR Lungor översikt      
MR-Buk: Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, bukspottkörteln, lymfkörtlar      
MR Kroppspulsådern      
MR Bäcken Man -prostata, PSA-blodprov, urinblåsa, lymfkörtlar      
MR Bäcken Kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar      
MR Skelett (kotor, revben, bäcken)      
Hjärtundersökning      
Ultraljud hjärta      
Vilo-EKG      
Blodanalys: blodfetter + blodsocker      
Koloskopiundersökning      
Koloskopi (Tjock- och ändtarmsundersökning)      
Tjocktarm - bortagande av polyper      
Pris Bas
26 500 KR
Plus
34 500 KR
Premium
39 500 KR