Specifika undersökningar

MR Helrygg

Ont i ryggen? Boka en privat magnetkameraundersökning av nackrygg, bröstrygg och ländrygg och få - bokad tid och resultat - inom sju arbetsdagar.

21 850 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Karlstad eller Sundsvall.

Resultat inom 7 arbetsdagar

Få din individuella rapport med MR-svar och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

MR Helrygg

MR Helrygg kan ge svar på dina symptom

Varför MR Helrygg scanning?

Lider du av långvarig ryggsmärta, akut ryggskott, smärta mellan skulderbladen eller ryggsmärta som strålar ner i benen/ut i armar?
Orsaken till dessa besvär kan vara felaktig belastning och rörelse av ryggraden men kan även bero på en medfödd krokig ryggrad (skolios), slitage av diskar eller kotor, diskbråck, inklämning av nervrötter eller utgående nerver, förträngning av ryggmärgskanalen (spinal stenos), inflammatorisk ryggsjukdom (Bechterews sjukdom) eller något så ovanligt som multipel skleros (MS) eller en tumör.
 
MR scanning av hela ryggen (från nackryggen ned till ländryggen) är en överlägsen teknik som ger en tydlig bild av hela ryggraden, ryggmärgen och muskulatur på mm-nivå. Ju tidigare man kan ta reda på orsaken till dina symtom desto snabbare kan du få rätt behandling och rehabilitering av ditt tillstånd.

Vad händer om man upptäcker ett diskbråck?

Ett diskbråck är en vanlig orsak till kroniska ryggsmärtor. Ett diskbråck innebär att det bildas en spricka i disken som buktar ut och trycker på/retar en nervrot.
Diskbråck kan inträffa på grund av ålder, olycka, högt BMI, eller överbelastning av ryggen.
Resultatet är ofta svår smärta, men alla patienter med diskbråck har inte alltid ihållande smärta, vilket beror på var utbuktningen av disken sitter. Smärtan kan komma akut eller smygande och kan även åtföljas av smärtutstrålning i benet.

10% av alla diskbråck i Sverige idag behandlas med operation, vilket utförs beroende på svårighetsgrad eller kvarstående symtom.

Avancerad och ofarlig undersökning

MR Helrygg är en mycket tillförlitlig, enkel, smärtfri, och avancerad metod utan någon farlig strålning. Med denna teknik kan man visualisera hela ryggraden, ryggmärgen och omkringliggande vävnad på mm-nivå.
MR innebär att man tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor utan någon röntgenstrålning, vilket gör att den är helt ofarlig.

Är MR Helrygg något för mig?

Genom MR-scanning kan läkare snabbt och tydligt kartlägga om det föreligger skada eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symtom.
Med hjälp av MR-scanning kan även din träning via fysioterapeut/sjukgymnast förbättras eftersom man vet vad orsaken till smärtan är och var den sitter.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 arbetsdagar

Efter din ryggundersökning, granskas din scanning först av en röntgenspecialist.
Därefter analyserar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen.
Du får också en USB med dina MR-bilder hemskickade från din undersökning.
På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symtom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Remiss till specialist vid behov

Om vi upptäcker något allvarligt vid din ryggundersökning kommer vår läkare i dialog med dig, skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för MR-undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid MR Helrygg scanning?

 • Ischias (ryggsmärtor med utstrålning)
 • Diskbråck
 • Spinal Stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Bechterews sjukdom (inflammatorisk ryggsjukdom)
 • Nervrotssmärtor (radikulopati)
 • Inklämning av utgående nerver
 • Ryggmärgsförändringar (myelopati)
 • Inflammationer (myelit, diskit)
 • Multipel Skleros (MS)
 • Tumör
 • Metastaser
 • Infektion
 • Kontroll efter operation
 • Övriga skador
 • Andra skador/förändringar i ryggen
Specifika undersökningar

MR Helrygg

21 850 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Information om MR Helrygg

Vad är MR-undersökning?
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera).
 • MR innebär att man tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor utan någon röntgenstrålning, vilket gör att den är helt ofarlig.
 • Tekniken används för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar på millimeternivå i nästan alla organ hos människan, exempelvis tumörsjukdom, inflammation, frakturer, artros, stroke och förändringar i blodkärl och skelett.
Så går MR Helrygg till:
 • MR-undersökningar utförs på röntgenkliniker. Bilderna granskas först av specialistläkare inom röntgen (radiolog). Prevcares specialistläkare granskar därefter resultatet, skriver sammanfattning och rekommendationer. Vid behov skickas remiss för vidare handläggning.
 • När du undersöks med magnetkamera får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
 • Efter MR-undersökning kan du lämna kliniken direkt.
 • MR Helrygg tar ca 40 minuter
Vem är inte lämplig för MR Helrygg?
 • Om du har elektronisk utrustning inopererat i kroppen såsom pacemaker, insulinpump eller cochlea-inplantat exempelvis.
 • Om du har opererats i huvudet eller i hjärtat och har metallclips inopererade i stället för stygn efter operation.
 • Om du har metallsplitter i ögat eller annan del av kroppen.
 • Om du svarat ja på något av ovanstående tala om det för oss så vi kan vår läkare titta på vilka alternativ som finns.
 • Fasta tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft-knäledsproteser samt skruvar i armar och ben är inget hinder för MR-undersökning.
Hur förbereder jag mig inför undersökningen?
 • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är nödvändigt att berätta om du är gravid. MR är i regel inte rekommenderat under graviditetens första trimester. I sådana fall kan undersökningen komma att skjutas upp tills efter det att barnet har fötts.
 • Det är viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
 • Passa också på att lämna alla former av smycken och kläder som innehåller metall hemma, innan du kommer till undersökningen.
 • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande olika lösningar.