Vanliga frågor och svar

Frågor om scanning

Varför ska jag genomgå en avancerad undersökning på Prevcare?
 • Bästa behandling – tidig upptäckt.
  Målet med våra undersökningar är att upptäcka tecken på sjukdom tidigt och därmed förbättra chansen att bota dessa avsevärt. Genom tidig upptäckt av tecken på sjukdom som cancer, hjärtkärlsjukdom eller inflammation ökar du din möjlighet att kunna förebygga och förhindra att dessa utvecklas till något allvarligt. Med MR-teknik kan förändringar på mm-nivå upptäckas innan symtom uppträder.
 • Undersökning inom 7 arbetsdagar + Resultat inom 7 arbetsdagar
  Oavsett vilken avancerad undersökning du väljer, MR, DT, ultraljud eller koloskopi, får du under normala förhållanden tid för undersökning inom 7 arbetsdagar. och dina resultat analyseras och sammanställs inom 7 arbetsdagar.
 • Individuell rapport av specialistläkare
  Dina resultat analyseras först av en specialistläkare inom området, därefter granskar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en lättförståelig skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.
 • Genomgång med specialistläkare
  Vid Prevcares undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon och dator (gäller ej enskilda undersökningar).
 • Du vill kunna få en bättre dialog med din läkare
  Prevcares avancerade undersökningar som MR-scanning ger dig direkt inblick i din hälsa och kunskap att föra en bättre dialog med din ordinarie läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.
 • Remiss vid behov
  Vid upptäckt av något allvarligt vid din undersökning hos Prevcare skickar våra specialistläkare remiss till adekvat vårdgivare för vidare handläggning.
Är Prevcares hälsoundersökningar samma som screening?
Nej. Vi på Prevcare Clinic förespråkar inte en allmän screening av en befolkning. Du som använder våra tjänster har ett proaktivt tänkande och vill ta hand om din hälsa med avancerade undersökningar som ger kunskap om din hälsa. Genom att upptäcka tidiga tecken på sjukdom innan symptom uppträder, kan du påbörja livsstilsförändringar och få eventuell behandling, så tidigt som möjligt. Detta förbättrar dina odds till ett långt och hälsosamt liv.
Vem riktar sig undersökningarna till?
Alla, men framför allt de som har ärftlig belastning för allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt, stroke eller har en stressig livsstil och utsätts för andra riskfaktorer och som vill genomgå undersökning i förebyggande syfte.
Prevcares undersökningar lämpar sig även för de som har specifika besvär.
Hur ofta bör man göra undersökningen?
Det beror på ålder, riskfaktorer och resultat av undersökningen. Baserat på dessa faktorer kommer våra specialistläkare vid din genomgång och i din individuella rapport, att ange vilket tidsintervall som är lämpligast för dig.
Vill jag verkligen veta och vad händer om ni upptäcker något vid undersökningen?

Målet med våra undersökningar är att upptäcka sjukdomar tidigt och därmed förbättra chansen att bota dessa avsevärt. Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning blir du kontaktad av en specialistläkare som noga går igenom vad man hittat och skickar remiss till adekvat vårdgivare för vidare handläggning.

När man genomgår en undersökning finns det en liten risk för falskt positiva fynd eller ”falsklarm”. Vid en scanning kan man inte alltid bedöma om ett fynd är farligt eller ofarligt, vilket innebär att man måste utreda vidare för att bekräfta diagnosen.

Vad tillför Prevcares undersökning om jag har en privat sjukvårdsförsäkring?

Prevcares undersökningar har till syfte att upptäcka sjukdomar redan innan du får symptom. MR-scanning och andra avancerade undersökningar erbjuds ej i förebyggande syfte av privata sjukvårdsförsäkringar eller landsting.

En sjukvårdsförsäkring är däremot bra att ha om du blir sjuk eller om vi på Prevcare upptäcker något som behöver åtgärdas vidare.

På Prevcare får du tillgång till undersökning inom 7 arbetsdagar oavsett om det är i förebyggande syfte eller vid utredning av specifika symptom. Kostnaden för undersökning på Prevcare täcks ej av privata sjukvårdsförsäkringar.

Läs mer om våra undersökningar.

Ersätter Prevcare traditionell sjukvård?
Nej. Prevcares undersökningar är ett komplement till traditionell sjukvård. Våra undersökningar utförs i förebyggande syfte eller om du vill undersöka specifika delar av kroppen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en läkare ska du söka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via undersökning gjord via Prevcare.
Jag har remiss till min vanliga vårdgivare men det är lång väntetid, kan jag via er få en snabbare tid?
Vi kan erbjuda en undersökningstid inom 7 arbetsdagar. Ibland, vid vissa undersökningar, t ex speciella kontrollundersökningar efter svår sjukdom, kan det vara mer fördelaktigt att ändå stå kvar i kön till den ordinarie vården, så att din ordinarie läkare och radiologspecialister som bedömer dina bilder bättre kan jämföra gamla och nya bilder direkt.
Varför inte gå till min vårdcentral eller via privat sjukförsäkring?
Din vårdcentral och privata sjukförsäkrings uppgift är inte att ge dig de undersökningar du önskar, utan gör en bedömning om vilka undersökningar du behöver.

Hos Prevcare väljer du själv vilken undersökning du vill genomgå snabbt utan remiss och får därefter resultat och kommentarer från läkare, vilket kan hjälpa dig att upptäcka förändringar i tid innan allvarlig sjukdom utvecklas.

Vem väljer att genomgå Prevcares hälsoundersökningar?

Våra kunder vill ibland genomgå en förebyggande undersökning. Andra på grund av förhöjd ärftlighet eller vill se om de är i riskzonen att utveckla vissa sjukdomar. Somliga kunder har specifika sjukdomar eller symptom som de vill kontrollera för att få en bättre dialog med sin ordinarie läkare.

Har ni läkare eller andra medicinskt utbildade som genomgått era undersökningar?

Ja. Vi har många läkare, tandläkare och medicinska forskare som genomgått våra undersökningar.

Varför ska jag som företagare välja denna Prevcares undersökning?

Som företagskund hjälper Prevcare era medarbetare att förebygga sjukdom, sjukskrivning eller lång rehabilitering. Genom Prevcares undersökningar kan man upptäcka sjukliga förändringar tidigt och därmed spara både lidande för den anställde och framgång för företaget.

Hälsoundersökningar räknas som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Ditt företags revisor ska vara väl insatt i detta och kunna hjälpa dig vidare i dessa frågor.

Kan jag få personliga råd när det gäller val av undersökning som passar mig?

Ja, kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret med dina frågor så återkopplar vi.

Finns det möjlighet att beställa en undersökning som inte finns med på er hemsida?

Kontakta oss gärna så återkopplar vi om den undersökning du önskar genomgå är möjlig.

Vilka är fördelarna med Prevcare enligt våra klienter?
 • Prevcare erbjuder avancerade undersökningar som man inte kan få inom offentlig sjukvård pga. resursbrist.
 • Genom Prevcares hälsoundersökningar kan man hitta tidiga förändringar innan symptom uppträder.
 • Man behöver ingen remiss för att beställa Prevcares undersökningar.
 • Snabb undersökningstid och leverans av individuella resultat via telefon och dator.
 • I min rapport finns tydliga förklaringar kring vad mina resultat innebär och vad jag kan göra åt det.

Frågor om betalning

Kan jag köpa en hälsoundersökning till familj, vänner eller anställda?
Alla personer över 18 år kan beställa och genomgå en undersökning hos oss. Privatpersoner och företag kan köpa till familj, vänner och anställda.

Den som ska genomgå undersökning, registrerar sina kontaktuppgifter direkt på vår hemsida och fyller i sitt hälsoformulär innan undersökningen bokas. Endast den person som har genomgått undersökningen kan ta del av sina resultat och rekommendationer eftersom dessa är sekretessbelagda.

Omfattas Prevcares undersökningar av frikort/högkostnadsskydd?
Nej. En undersökning på Prevcare Clinic omfattas ej av frikort/högkostnadsskydd.
Hur fungerar det när jag betalar med kort?
Vi accepterar VISA och MASTERCARD. Kortbetalning hanteras av vår betalningsleverantör NETS för snabb och säker betalning.

Vi använder oss av 3D Secure som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av Visa (Verified by Visa) och MasterCard (MasterCard SecureCode). Denna säkerhetslösning möjliggör identifiering av kortkunden vid kortbetalningar på Internet). Prevcare sparar aldrig dina kortuppgifter.

Hur fungerar det när man betalar med faktura?
Vid betalning mot faktura ska denna vara reglerad innan tid för undersökning bokas.
Har jag bytesrätt?

Du kan inte ”lämna tillbaka” hälsoundersökningar du köpt. Vill du däremot byta till en annan eller mer omfattande undersökning, vänligen kontakta oss på info@prevcare.se innan du har fått din undersökningstid inbokad.

Är det moms på era tjänster?

Nej, alla sjukvårdstjänster är momsbefriade i Sverige.

Frågor om tjänsten

Vem kan beställa undersökning?
Du som är 18 år med svenskt personnummer och mobilnummer kan beställa våra undersökningar. Företag kan beställa och betala undersökningar till anställda. Kontakta oss på info@prevcare.se.
Kan jag göra en undersökning via er om jag inte har ett svenskt personnummer?
Nej, det går tyvärr inte men vi har möjlighet att utfärda ett reservnummer. Kontakta oss på info@prevcare.se eller ring 073-5449155.
Hur fyller jag i mitt hälsoformulär?
 1. Fyll i dina uppgifter och betala din undersökning via kort i kassan.
 2. Du kommer därefter att få ditt hälsoformulär till din e-postadress som du enkelt fyller i och skickar in till oss digitalt.
 3. När du betalar med faktura får du en bekräftelse till din e-postadress med länk till hälsoformuläret.
 4. Hälsoformuläret består av frågor som är relevanta för din undersökning
 5. Enbart efter att ditt hälsoformulär har skickats in och granskats av läkare kan din undersökning bokas in.
Kan jag registrera mig på samma e-postadress som en familjemedlem?

Det är viktigt att ha en personlig säker e-postadress samt svenskt mobilnummer för att kunna göra en beställning.

Om du inte har en personlig e-postadress och vill använda en familjemedlems behöver vi få godkännande från den personen.

Hur får jag tid för min undersökning?
Efter din beställning och att du fyllt i och skickat ditt hälsoformulär till oss, kan du vardagen efter ringa tidsbeställningen, enligt information i mejl från oss, för att få välja undersökningstid som passar dig. Du får även kallelse via elektronisk brevlåda (Kivra), där information om tid, plats och eventuella förberedelser finns, inför din undersökning. Du får också SMS-påminnelse om bokad tid. Vid frågor eller ombokningar ringer du samma nummer som när du bokade in tiden.
Hur gör jag om jag behöver ändra min undersökningstid?
Efter ditt köp får du ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Där finns ett direktnummer du kan ringa till för service avseende ombokningar. Du kan senast boka om din undersökning 24 timmar innan utsatt tid. Missar du att närvara på din undersökningstid utgår din undersökning och köpet förfaller.
Kan jag ta mina mediciner som vanligt när jag ska utföra undersökning eller ta blodprov hos Prevcare?

Ja. Tar du någon form av medicin rekommenderar vi att du tar den som vanligt. I de fall undersökningen kräver specifika förberedelser, som uppehåll i din medicinering, kommer du att få noggranna instruktioner i din kallelse som kommer till din e-postadress.

Behöver jag fasta innan en undersökning hos Prevcare?
Det beror på vilken undersökning som du valt att genomgå. Du kommer att få noggranna instruktioner i kallelsen som skickas till din e-postadress.
Kan jag få lugnande om jag lider av klaustrofobi?
Om du har klaustrofobi eller av annan anledning har svårt att ligga på rygg i MR-maskinen, har du möjlighet att få lugnande inför undersökningen. Berätta om dessa besvär när du fyller i ditt hälsoformulär, så kan vi förbereda kliniken med den informationen när du ringer för att boka din tid. Påtala även att du önskar lugnande när du bokar din tid.
Var sker undersökningarna och var tar jag blodprov?

Kliniker och laboratorier som vi samarbetar med är ackrediterade leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitét. Vi samarbetar med Evidia Röntgen Sabbatsberg i Stockholm, Annedal i Göteborg, Hyllie i Malmö, i Jönköping, i Karlstad, i Sundsvall och i Umeå där våra MR-undersökningar utförs. Hjärtundersökningar kan utföras i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Karlstad och Umeå samt koloskopi i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Umeå.

Blodprovstagning sker på Synlab Medilab i Stockholm och Göteborg. På övriga orter kommer du få besked av oss var blodprovstagning sker.

Vad behöver jag ha med mig vid undersökningstillfället?
Du behöver endast ha med dig en giltig ID-handling vid undersökningstillfället. I de fall du har fått formulär hemskickat avseende din undersökning behöver du ta med dessa till undersökningen.
Hur gör jag om det ingår blodprov i samband med min undersökning?

Vid vissa undersökningar ingår blodprov. Blodproverna tas på ett laboratorium som du får instruktioner om via Prevcare.

Vi rekommenderar att du tar blodprov på morgonen innan kl. 09:30 någon dag före undersökningstillfället eller på morgonen samma dag som undersökningen. Du kommer att få skriftlig information om du behöver vara fastande inför provtagningen. På labbet tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen.

Hur får jag mina resultat efter undersökningen?
 1. Inom cirka 7 arbetsdagar efter du genomgått din undersökning kommer du att få en avidentifierad rapport med ditt resultat till din e-postadress.
 2. Du kan spara spara din rapport som en fil på datorn eller printa ut den och ta med till din läkare.
 3. Vid köp av våra undersökningspaket ingår genomgång av resultat med specialistläkare, via telefon och dator inom 7 arbetsdagar. Du kommer bli kontaktad och få förslag på en tid för personlig genomgång av dina resultat och därefter skickas din rapport avidentifierad till din e-postadress.
Vad ingår i min individuella rapport?
Dina resultat analyseras först av en specialistläkare inom området, därefter granskar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en lättförståelig skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.
Det har gått mer än 7 arbetsdagar och jag har inte fått mina resultat?

I vissa undersökningar ingår blodprover och resultat från hjärtundersökning och koloskopi. Om svar avseende dina blodprover eller undersökningar inte inkommit i tid till oss av någon anledning, fördröjs sammanställningen av dina resultat tills vår läkare fått in alla prov- och remissvar.

Vid koloskopiundersökning kan eventuella vävnadsprov (biopsi) tas vid undersökningstillfället. Du får resultat avseende din koloskopiundersökning direkt av magtarmspecialisten och senare även resultat från eventuella vävnadsprov. Vävnadsprov analyseras av patolog separat och tar cirka 6-8 veckor innan resultaten är klara. Magtarmspecialisten kontaktar dig när resultaten är klara.

Skulle fördröjningen bero på annat, kontakta oss direkt på info@prevcare.se.

Vilka har tillgång till mina resultat?
Endast du har tillgång till dina resultat. Om du vill dela med dig av dina resultat till exempelvis din läkare eller vårdcentral skriver du enkelt ut din rapport. Ett företag kan aldrig få information eller tillgång till enskildas undersökningsresultat.
Omfattas ni av tystnadsplikt och sekretess?
Ja. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det.
Kan jag beställa en undersökning som inte finns med på er hemsida?
Vi arbetar ständigt på att utöka våra tjänster avseende avancerade undersökningar. Har du önskemål om en specifik MR-undersökning som inte finns på hemsidan kan kontakta oss på info@prevcare.se eller klicka här.

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling av cancer och hjärt- kärlsjukdomar är tidig upptäckt, vilket kan bota och hindra utveckling till mer allvarlig sjukdom. Våra tre avancerade hälsoundersökningspaket kan hjälpa dig upptäcka förändringar tidigt – innan de ger symtom och utvecklas till allvarlig sjukdom.