Specifika undersökningar

MR Prostata

Prostataundersökning med magnetröntgen inklusive sädesblåsor, lymfkörtlar, skelett och PSA-blodprov. Boka privat magnetkameraundersökning och få - bokad tid och resultat - inom sju arbetsdagar.

14 850 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Karlstad eller Sundsvall.

Resultat inom 7 arbetsdagar

Få din individuella rapport med MR-svar och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

MR Prostata

MR Prostata kan ge svar på dina symtom

Upptäck prostatacancer tidigt och enkelt med en avancerad MR prostataundersökning

Prostatacancer är den vanligaste tumörformen hos män i Sverige enligt cancerfonden. Den drabbar framför allt män över 60 år men börjar bli vanlig redan vid 50-års åldern. Prostatacancer i tidigt skede brukar inte ge några symtom och är därför svår att upptäcka. Har du förhöjda ärftliga anlag för prostatacancer, är orolig att drabbas av prostatacancer, eller har en känd prostatasjukdom och vill kontrollera denna? MR-prostata undersöker prostatakörteln, sädesblåsor, lymfkörtlar samt skelett och ger en mycket detaljerad bild av prostatakörtelns form, storlek och konsistens samt även kringliggande lymfkörtlar och skelett, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation, prostataförstoring eller elakartad tumör.

Varför MR-scanning, räcker inte PSA-prov?

Ett förhöjt PSA-värde kan tyda på sjukdom i prostatan, vilken både kan vara godartad inflammation (prostatit), prostataförstoring och urinvägsinfektion eller elakartad prostatacancer. Därför är PSA-värdet relativt ospecifikt och kan föranleda onödiga ingrepp när det är förhöjt. Innan man gör PSA-provet rekommenderar vi att ni läser 1177s broschyr om PSA-prov. Många prostatatumörer växer långsamt och orsakar därför inte svår sjukdom. Andra tumörer är aggressiva, elakartade och behöver upptäckas samt behandlas i tid.

MR prostata kan enkelt och tydligt på mm-nivå påvisa var potentiellt farliga områden finns i prostatan eller i andra organ i bäckenet. Baserat på fynden från MR-undersökningen vet man exakt var man ska ta vävnadsprover för att utreda de misstänkta förändringarna. Annars riskerar man att ta en mängd vävnadsprover systematiskt med ultraljud enbart baserade på ett falskt förhöjt PSA-värde. Därför är MR Prostata ihop med PSA-prov en mycket mer tillförlitlig och säkrare metod än enbart ett PSA-värde [1].

MR-undersökning revolutionerar upptäckten av prostatacancer.

När du genomgår en smärtfri magnetkameraundersökning eller magnetröntgen som den kallas av prostatan före vävnadsprovtagning, vet läkaren om det finns tecken på farlig tumör eller ej samt exakt var den misstänkta tumören sitter. Att endast förlita sig på PSA-test och ultraljud kan leda till en mängd obefogade vävnadsprover.
MR undersökning av prostatan ger därför färre infektioner av nålstick och betydligt säkrare diagnos.

I en studie i tidskriften Jama visades att 30% fler högrisktumörer och 17% färre lågrisktumörer hittades när samma patienter undersöktes med MR-riktade biopsier jämfört med enbart ultraljudsriktade biopsier [2]. Enligt studie utförd på Karolinska institutet [3] och publicerad i New England Journal of Medicin [4] kan MR-prostata och riktade vävnadsprover halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening.

Vad händer om man upptäcker misstänkta förändringar som tyder på prostatacancer?

Om man upptäcker misstänkta tumörförändringar vid MR Prostata ihop med ett förhöjt PSA-värde behöver man ta vävnadsprov (biopsier) av prostatan. Vävnadsprov innebär nålstick i prostatakörteln. Våra läkare kommer skicka remiss för att följa upp och utreda ditt tillstånd.

Godartad prostataförstoring och prostatit

MR-Prostata påvisar även godartad förstoring av prostatakörteln eller Benign Prostatahyperplasi (BPH) vilket drabbar 50% av alla män över 50 år och 90% av alla män över 80 år.

Även godartad inflammation av prostatakörteln så kallad akut eller kronisk prostatit kan påvisas via MR vilket förekommer hos upp till 10-14% av alla vuxna män [5].

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 arbetsdagar

Efter din undersökning, granskas din scanning först av en röntgenspecialist.

Därefter analyserar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen.

Du får också en USB med dina MR-bilder hemskickade från din undersökning.

På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symtom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Remiss till specialist vid behov

Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning kommer vår läkare i dialog med dig skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för MR Prostata undersökningen hos Prevcare Clinic.

[1] Läkartidningen: Satsa på MRT för diagnostik av prostatacancer

[2] JAMA: Comparison of MR/Ultrasound Fusion–Guided Biopsy With Ultrasound-Guided Biopsy for the Diagnosis of Prostate Cancer

[3] KI: MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

[4] NEJM: MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening

[5] BJU: The development of human benign prostatic hyperplasia with age

Vad kan man upptäcka vid MR Prostata undersökning?

 • Prostatacancer, tidiga förändringar
 • Minska onödiga vävnadsprov (biopsier)
 • Skilj godartad och elakartad tumör
 • Förstoring av prostatakörteln (BPH)
 • Inflammation – prostatit
 • Sädesblåsor
 • Lymfkörtlar nedre bäckenet
 • Skelettmetastaser
Specifika undersökningar

MR Prostata

14 850 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Information om MR Prostata

Vad är MR prostata?
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera).
 • MR innebär att man tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor utan någon röntgenstrålning, vilket gör att den är helt ofarlig.
 • Tekniken används för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar på millimeternivå i nästan alla organ hos människan, exempelvis tumörsjukdom, inflammation, frakturer, artros, stroke och förändringar i blodkärl och skelett.
Så går MR Prostata till:
 • MR-undersökningar utförs på röntgenkliniker. Bilderna granskas först av specialistläkare inom röntgen (radiolog). Prevcares specialistläkare granskar därefter resultatet, skriver sammanfattning och rekommendationer. Vid behov skickas remiss för vidare handläggning.
 • När du undersöks med magnetkamera får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
 • Efter MR-undersökning kan du lämna kliniken direkt.
 • MR Prostata tar ca 20 minuter.
PSA-prov för män
 • Vid MR-helkropp behöver män komplettera med PSA-prov som tas via blodprov. Specialistläkare beslutar vem som behöver ta PSA-prov inför undersökning.
 • PSA står för prostataspecifikt antigen och testet mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Testet kan tyda på en tumörförändring men den vanligaste orsaken till att värdet är förhöjt är godartade anledningar såsom benign prostatahyperplasi (prostataförstoring), urinvägsinfektion och vid akut/kronisk prostatit. Genom att kombinera PSA-prov med MR-undersökning får läkaren en säkrare uppfattning om det finns tecken på cancer i prostatakörteln. Innan PSA- prov tas, läs gärna 1177s broschyr om PSA-prov.
 • Inför PSA-blodprov behövs inga förberedelser. När du kommer till labbet/kliniken tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen så vet hen vilket blodprov som skall tas.
Vem är inte lämplig för MR Prostata?
 • Om du har elektronisk utrustning inopererat i kroppen såsom pacemaker, insulinpump eller cochlea-inplantat exempelvis.
 • Om du har opererats i huvudet eller i hjärtat och har metallclips inopererade i stället för stygn efter operation.
 • Om du har metallsplitter i ögat eller annan del av kroppen.
 • Om du svarat ja på något av ovanstående tala om det för oss så vi kan vår läkare titta på vilka alternativ som finns.
 • Fasta tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft-knäledsproteser samt skruvar i armar och ben är inget hinder för MR-undersökning.
Hur förbereder jag mig inför MR Prostata?
 • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är nödvändigt att berätta om du är gravid. MR är i regel inte rekommenderat under graviditetens första trimester. I sådana fall kan undersökningen komma att skjutas upp tills efter det att barnet har fötts.
 • Det är viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
 • Passa också på att lämna alla former av smycken och kläder som innehåller metall hemma, innan du kommer till undersökningen.
 • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande olika lösningar.