Augusti-kampanj (Gäller t.o.m. 31 augusti 2020)

2200 kr rabatt vid köp av MR Helkropp
*Ange rabattkod: AUG2020

Ta en 3D tur genom din kropp

 • Upptäck tecken på cancer och hjärt-kärlsjukdom innan symptom uppträder.
 • Specialistläkare analyserar och sammanställer dina resultat.
 • Finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Karlstad.

Läs mer om MR Helkropp scanning >

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA MED AVANCERADE HälsoUNDERSÖKNINGAR – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss

och fyll i ditt digitala
hälsoformulär inför din
undersökning.

Undersökning inom 7 dagar

i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Jönköping eller Karlstad.

Resultat inom 7 dagar

med skriftlig rapport
och vidare handläggning
av specialistläkare.

PREVCARES HälsoUNDERSÖKNINGSPAKET

 • Upptäck tidiga tecken på cancer, stroke, aortaaneurysm och annan sjukdom innan symptom uppträder.
 • Resultat och genomgång med specialistläkare.
 • Remiss för vidare utredning ingår vid upptäckt av sjukdom.

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende
cancer och hjärt-kärlsjukdomar

2200 kr rabatt vid köp av undersökningspaket
Rabattkod: AUG2020 (Gäller t.o.m. 31 augusti 2020)

MR (MAGNETKAMERAUNDERSÖKNING) – HELKROPP

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder, vilket oftast är den bästa behandlingen.

Innefattar scanning av 14 organ

Läs mer om MR-Helkropp

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

MR-HELKROPP + HJÄRTUNDERSÖKNING

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys

Läs mer om MR-Helkropp + Hjärtundersökning

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

MR-HELKROPP + HJÄRTUNDERSÖKNING + KOLOSKOPI

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys

Läs mer om MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

MR–HELKROPP SCANNING

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 14 organ
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

> Jämför våra undersökningspaket

Läs mer om MR-Helkropp

Kontakta oss

MR–HELKROPP
+ HJÄRTUNDERSÖKNING

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

> Jämför våra undersökningspaket

Kontakta oss

MR–HELKROPP
+ HJÄRTUNDERSÖKNING
+ KOLOSKOPI

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

> Jämför våra undersökningspaket

Kontakta oss

PREVCARES

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Läs mer >

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

VAD HÄNDER EFTER UNDERSÖKNINGEN?

Efter undersökningen får du dina resultat i en rapport av specialistläkare och dina MR bilder skickas till dig i en CD-rom skiva. Vid upptäckt av sjukdom ingår remiss för vidare utredning. I våra undersökningspaket ingår dessutom individuell genomgång av resultat med specialistläkare.

Alla våra läkare har svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
CancertypTidig upptäcktSen upptäckt
Tjocktarm91%11%
Lungor49%3%
Urinblåsa92%6%
Njure90%10%
Prostata99%32%
Bröst98%27%

Källa: National Cancer Institute. Surveillance epidemiology and End Results Program (online) cited Jan 2008. (http://seer.cancer.gov)

*5 års överlevnad

VILL JAG VERKLIGEN VETA?
TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLINGEN

Bästa behandling för att undvika allvarlig sjukdom är att upptäcka förändringar tidigt, innan de utvecklats. Allvarliga sjukdomar uppstår inte över en natt utan tar oftast flera år att utveckla.

Vid tidig upptäckt (lokalt växande tumör) är din chans att överleva i de flesta fall 90% eller högre. Om man däremot upptäcker en tumör sent när den spridit sig, minskar överlevnaden markant. Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Genom en MR-Helkropp scanning, koloskopi eller hjärtundersökning kan man hitta tecken på sjukdom tidigt, vilket oftast är den bästa behandlingen mot cancersjukdomar.

VILL JAG VERKLIGEN VETA?
TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLINGEN

Bästa behandling för att undvika allvarlig sjukdom är att upptäcka förändringar tidigt, innan de utvecklats. Allvarliga sjukdomar uppstår inte över en natt utan tar oftast flera år att utveckla.

Vid tidig upptäckt (lokalt växande tumör) är din chans att överleva i de flesta fall 90% eller högre. Om man däremot upptäcker en tumör sent när den spridit sig, minskar överlevnaden markant. Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Genom en MR-Helkropp scanning, koloskopi eller hjärtundersökning kan man hitta tecken på sjukdom tidigt, vilket oftast är den bästa behandlingen mot cancersjukdomar.

CancertypTidig upptäcktSen upptäckt
Tjocktarm91%11%
Lungor49%3%
Urinblåsa92%6%
Njure90%10%
Prostata99%32%
Bröst98%27%

Källa: National Cancer Institute. Surveillance epidemiology and End Results Program (online) cited Jan 2008. (http://seer.cancer.gov)

*5 års överlevnad

PREVCARES ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

Oavsett vilken undersökning du väljer att genomgå, kan du på respektive undersökningssida se vilka kliniker de utförs på. I kassan kommer du att få välja den klinik som passar dig.

Alla våra läkare har svensk legitimation
utfärdad av Socialstyrelsen

KLINIKER

HÄR KAN DU GENOMGÅ MR-HELKROPP

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1

113 24 Stockholm

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,

413 46 Göteborg

UNILABS MALMÖ ARENA RÖNTGEN

Hyllie Stationstorg 2

215 32 Malmö

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11

553 05 Jönköping

ALERIS RÖNTGEN UMEÅ

Renmarktstorget 12 C

903 26 Umeå

ALERIS RÖNTGEN BORÅS

Göteborgsvägen 4

504 35 Borås

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79

654 65 Karlstad

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

UNILABS MALMÖ ARENA


Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN UMEÅ


Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN BORÅS


Göteborgsvägen 4
504 35 Borås
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

Jag har ett hektiskt arbetsliv, cyklar till och från jobbet och försöker hinna träna två gånger i veckan. Min pappa dog tidigt i hjärtinfarkt endast 42 år gammal och även min bror har drabbats. Eftersom jag vet att jag har högre ärftlig risk för hjärtsjukdom kunde jag smidigt beställa undersökning utan remiss på hemsidan. När jag gjorde deras stora undersökningspaket upptäckte läkare att jag hade vissa förändringar som behövde följas upp och skickade mig vidare till hjärtspecialist. Från första kontakt med Prevcare Clinic har jag känt mig väl omhändertagen och fått ett proffsigt bemötande.

Henrik Johansson, Partner/Styrelseledamot

När jag drabbades av bröstcancer för 5 år sedan var det en väldigt jobbig period för mig, min familj och för mitt bolag. Idag mår jag bra och är friskförklarad, men känslan att veta hur snabbt allt kan förändras över en natt, har gjort att jag priotiterar min hälsa. Genom Prevcares helkroppsundersökning med MR-teknik kan man upptäcka eventuella förändring- ar tidigt vilket gör att jag känner mig lugn att jag har kontroll över min hälsa.

Maria Nilsson, egenföretagare och tandläkare

MR-Helkropp   
MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor   
MR Angiografi: kärl i hjärnan   
MR Lungor översikt   
MR-Buk: Lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar och lymfkörtlar   
MR stora kroppspulsådern (aorta)   
MR Bäcken Man -prostata, PSA-blodprov, urinblåsa, lymfkörtlar   
MR Bäcken Kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar   
MR Skelett (kotor i bröst- och ländrygg, revben, bäcken och höftleder)   
Hjärtundersökning   
Ultraljud hjärta   
Vilo-EKG   
Blodanalys: blodfetter + blodsocker   
Koloskopiundersökning   
Koloskopi (Tjock- och ändtarmsundersökning)   
Tjocktarm - bortagande av polyper   
PrisBas
31 450 KR
Plus
39 450 KR
Premium
49 450 KR
Scanning av:Bas
31450:-
Plus
39450:-
Premium
47450:-
MR- Helkropp
Hjärna   
Angiografi   
Bihålor   
Ögonhålor   
Skelett (kotor i bröst- och ländrygg, revben, bäcken och höftleder)   
Lungor översikt   
Lever   
Gallblåsa   
Bukspottskörtel   
Njurar   
Mjälte   
Kroppspulsåder   
Lymfkörtlar   
Prostata + PSA   
Livmoder   
Äggstockar   
Urinblåsa   
Hjärtundersökning
Hjärta ultraljud   
EKG   
Blodfetter   
Blodsocker   
Koloskopiundersökning
Koloskopi tjocktarm   
Koloskopi ändtarm   
Polyper borttagande   
PrisBas
31450 KR
Plus
39450 KR
Premium
49450 KR

Bas: MR Helkropp

Plus: MR Helkropp + Hjärtundersökning

Premium: MR Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi