Prevcare Clinic2018-11-30T23:48:29+00:00

December-kampanj (Gäller t.o.m. 31 december 2018)

1950 kr rabatt vid köp av MR Helkropp
*Ange rabattkod: DEC2018

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA MED AVANCERADE UNDERSÖKNINGAR – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss
och fyll i ditt digitala
hälsoformulär inför din
undersökning.

Undersökning inom 7 dagar
i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Jönköping eller Karlstad.

Resultat inom 7 dagar
med skriftlig rapport
och vidare handläggning
av specialistläkare.

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende
cancer och hjärt-kärlsjukdomar

MR (MAGNETKAMERAUNDERSÖKNING) – HELKROPP

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder, vilket oftast är den bästa behandlingen.

Innefattar scanning av 14 organ

Läs mer om MR-Helkropp

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

MR-Helkropp + Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys

Läs mer om MR-Helkropp + Hjärtundersökning

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys

Läs mer om MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Kontakta oss

Cancertyp Tidig upptäckt Sen upptäckt
Tjocktarm 91% 11%
Lungor 49% 3%
Urinblåsa 92% 6%
Njure 90% 10%
Prostata 99% 32%
Bröst 98% 27%

Källa: National Cancer Institute. Surveillance epidemiology and End Results Program (online) cited Jan 2008. (http://seer.cancer.gov)

*5 års överlevnad

VILL JAG VERKLIGEN VETA?
TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLINGEN

Bästa behandling för att undvika allvarlig sjukdom är att upptäcka förändringar tidigt, innan de utvecklats. Allvarliga sjukdomar uppstår inte över en natt utan tar oftast flera år att utveckla.

Vid tidig upptäckt (lokalt växande tumör) är din chans att överleva i de flesta fall 90% eller högre. Om man däremot upptäcker en tumör sent när den spridit sig, minskar överlevnaden markant. Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Genom en MR-Helkropp scanning, koloskopi eller hjärtundersökning kan man hitta tecken på sjukdom tidigt, vilket oftast är den bästa behandlingen mot cancersjukdomar.

PREVCARES ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

Oavsett vilken undersökning du väljer att genomgå, kan du på respektive undersökningssida se vilka kliniker de utförs på. I kassan kommer du att få välja den klinik som passar dig.

Alla våra läkare har svensk legitimation
utfärdad av Socialstyrelsen

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SOPHIAHEMMET

Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

Unilabs Malmö Arena Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA MED
AVANCERADE UNDERSÖKNINGAR
– SNABBT OCH SÄKERT

PREVCARES

UNDERSÖKNINGSPAKET

 • Upptäck tidiga tecken på cancer, stroke, aortaaneurysm och annan sjukdom innan symptom uppträder.
 • Resultat och genomgång med specialistläkare.
 • Remiss för vidare utredning ingår vid upptäckt av sjukdom.

1950 kr rabatt vid köp av undersökningspaket
Rabattkod: DEC2018 (Gäller t.o.m. 31 december 2018)

MR-Helkropp Scanning

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 14 organ
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Jämför våra undersökningspaket

Läs mer om MR-Helkropp

Kontakta oss

MR-Helkropp
+ Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Jämför våra undersökningspaket

Kontakta oss

MR-Helkropp
+ Hjärtundersökning
+ Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.
Läs mer

 • Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Jämför våra undersökningspaket

Kontakta oss

PREVCARES

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

VILKA ÄR VÅRA LÄKARE OCH KLINIKER?

Alla våra läkare är legitimerade med specialistkompetens och mycket erfarna inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din undersökning. Våra samarbetspartners finns genom Aleris Röntgen vid Sophiahemmet, Aleris Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, Aleris röntgen Annedal i Göteborg, Unilabs Malmö Arena Röntgen, Aleris Röntgen i Jönköping och Aleris Röntgen i Karlstad.

VAD HÄNDER EFTER UNDERSÖKNINGEN?

Efter undersökningen får du dina resultat i en rapport av specialistläkare och dina MR bilder skickas till dig i en CD-rom skiva. Vid upptäckt av sjukdom ingår remiss för vidare utredning. I våra undersökningspaket ingår dessutom individuell genomgång av resultat med specialistläkare.

Alla våra läkare har svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen

VILL JAG VERKLIGEN VETA?
TIDIG UPPTÄCKT –
BÄSTA BEHANDLINGEN

Bästa behandling för att undvika allvarlig sjukdom är att upptäcka förändringar tidigt, innan de utvecklats. Allvarliga sjukdomar uppstår inte över en natt utan tar oftast flera år att utveckla.

Vid tidig upptäckt (lokalt växande tumör) är din chans att överleva i de flesta fall 90% eller högre. Om man däremot upptäcker en tumör sent när den spridit sig, minskar överlevnaden markant. Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Genom en MR-Helkropp scanning, koloskopi eller hjärtundersökning kan man hitta tecken på sjukdom tidigt, vilket oftast är den bästa behandlingen mot cancer och andra sjukdomar.

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar


Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >


Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

MR-Helkropp      
MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor      
MR Angiografi (kärl i hjärna och nacke)      
MR Lungor översikt      
MR-Buk: Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, bukspottkörteln, lymfkörtlar      
MR Kroppspulsådern      
MR Bäcken Man -prostata, PSA-blodprov, urinblåsa, lymfkörtlar      
MR Bäcken Kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar      
MR Skelett (kotor, revben, bäcken)      
Hjärtundersökning      
Ultraljud hjärta      
Vilo-EKG      
Blodanalys: blodfetter + blodsocker      
Koloskopiundersökning      
Koloskopi (Tjock- och ändtarmsundersökning)      
Tjocktarm - bortagande av polyper      
Pris Bas
26 500 KR
Plus
34 500 KR
Premium
39 500 KR
Scanning av: Bas
26500:-
Plus
34500:-
Premium
39500:-
MR- Helkropp
Hjärna      
Angiografi      
Bihålor      
Ögonhålor      
Skelett (kotor, revben, bäcken)      
Lungor översikt      
Lever      
Gallblåsa      
Bukspottskörtel      
Njurar      
Mjälte      
Kroppspulsåder      
Lymfkörtlar      
Prostata + PSA      
Livmoder      
Äggstockar      
Urinblåsa      
Hjärtundersökning
Hjärta ultraljud      
EKG      
Blodfetter      
Blodsocker      
Koloskopiundersökning
Koloskopi tjocktarm      
Koloskopi ändtarm      
Polyper borttagande      
Pris Bas
26500 KR
Plus
34500 KR
Premium
39500 KR

Bas: MR Helkropp

Plus: MR Helkropp + Hjärtundersökning

Premium: MR Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi