Har du frågor?

Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 073-5449155.

  Prevcare Clinic AB
  org.nr: 559094-3501

  Postadress:
  Karlavägen 20
  114 31, Stockholm

  Vi besvarar enbart förfrågningar som som vi har kunskap om och som är relaterade till de undersökningar vi kan erbjuda.
  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
  • Hjärtundersökning
  • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
  • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
  • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
  • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
  • Polyper
  • Tumör
  • Tarmfickor (divertiklar)
  • Sår i slemhinnan
  • Inflammation i slemhinnan
  • Hemorrojder
  • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
  • Hjärtundersökning
  • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
  • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
  • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.