Om Prevcare Clinic

Vår vision och mission

Det här är Prevcare Clinic

Prevcare är en digital hälsoklinik som erbjuder avancerade
hälsoundersökningar – snabbt och säkert.

Vårt koncept är enkelt

Om oss
Beställ undersökning på vår hemsida enkelt utan remiss och fyll i ditt digitala hälsoformulär.
Om oss
Få snabb tillgång till avancerade hälsoundersökningar med MR, DT, ultraljud och koloskopi inom 7 arbetsdagar.
Om oss
Genomgå undersökning hos våra etablerade leverantörer med kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Sundsvall, Karlstad och Borås.
Om oss
Få dina resultat sammanställda av två specialistläkare inom 7 arbetsdagar, i en individuell rapport. Vidare handläggning ingår vid behov.

Vår vision

Direkt inblick i din hälsa genom avancerade undersökningar som ger dig kunskap för ett hälsosammare liv

Vår mission

  • Vår mission är att snabbt och enkelt tillhandahålla avancerade hälsoundersökningar utan remiss, hos etablerade leverantörer med kliniker runtom i Sverige.
  • Våra undersökningar ger dig direkt inblick i din hälsa och förbättrar dina möjligheter att upptäcka tecken på sjukdom i tid, innan symtom uppträder.
  • Prevcares hälsoundersökningar ger dig kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och behandling.
  • Tillsammans med vår leverantör Evidia tillgängliggör Prevcare bilddiagnostik på ett effektivt, snabbt och patientsäkert sätt.
Om oss

Varför startades Prevcare clinic?

”Jag startade Prevcare Clinic med visionen att alla snabbt och enkelt skall kunna få tillgång avancerade hälsoundersökningar och få insikt i sin kropp och hälsa.”

Grundtanken är att upptäcka förändringar i tid innan de utvecklas till allvarlig sjukdom, men även att hjälpa människor med kunskap om sin hälsa och ge snabb och effektiv handläggning när sjukdom upptäcks.

Stavros Constantakis är i grunden läkare och har arbetat många år som kirurg, överläkare och haft flera chefsbefattningar inom vården, läkemedelsbolag, privata vårdbolag och senaste åren arbetat som entreprenör.

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling av cancer och hjärt- kärlsjukdomar är tidig upptäckt, vilket kan bota och hindra utveckling till mer allvarlig sjukdom. Våra tre avancerade hälsoundersökningspaket kan hjälpa dig upptäcka förändringar tidigt – innan de ger symtom och utvecklas till allvarlig sjukdom.

Om oss

Frågor eller funderingar?

Undrar du över vilken MR eller DT undersökning som är lämplig för dig är du välkommen att kontakta oss.

Om oss

Varför inte gå till min vårdcentral eller via privat sjukförsäkring?

Prevcares undersökningar har till syfte att upptäcka sjukdomar redan innan du får symptom. MR-scanning och andra avancerade undersökningar erbjuds ej i förebyggande syfte av privata sjukvårdsförsäkringar eller landsting.

En sjukvårdsförsäkring är däremot bra att ha om du blir sjuk eller om vi på Prevcare upptäcker något som behöver åtgärdas vidare.

På Prevcare får du tillgång till undersökning inom 7 arbetsdagar oavsett om det är i förebyggande syfte eller vid utredning av specifika symptom. Kostnaden för undersökning på Prevcare täcks ej av privata sjukvårdsförsäkringar.

Integritetsskydd och riktlinjer

Prevcare Clinic är en registrerad vårdgivare hos Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO) och alla våra läkare har svensk legitimation och specialistkompetens utfärdad av Socialstyrelsen.

Prevcare omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:355), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och SFS 1998:204 Personuppgiftslagen (PUL).

Om oss
Om oss
Om oss