PREVCARES HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Välj bland våra tre omfattande hälsoundersökningspaket och få direkt inblick i din hälsa avseende cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

MR-Helkropp och våra undersökningspaket >

Eller välj bland våra 11 enskilda hälsoundersökningar med MR, Ultraljud och Koloskopi.

Augusti-kampanj (Gäller t.o.m. 31 Augusti 2020)

2200 kr rabatt vid köp av MR Helkropp
*Ange rabattkod: AUG2020

VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

 • 61% av alla dödsfall orsakas av cancer, hjärtinfarkt och stroke.
 • Bästa behandling är tidig upptäckt.

Läs mer om våra 3 undersökningspaket

Så funkar det

 • Remiss för vidare utredning ingår vid upptäckt av sjukdom.
 • Finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Karlstad.

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping eller Karlstad inom 7 dagar

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

VARFÖR SCANNING?
CANCER, HJÄRTINFARKT OCH STROKE STÅR FÖR 61% AV ALLA DÖDSFALL
TIDIG UPPTÄCKT – BÄSTA BEHANDLING

Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Hjärtinfarkt och stroke står idag för 35 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Dessa sjukdomar utvecklas under många år innan symptom uppträder.
 • Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom innan.
 • Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och ev. behandling förhindra utveckling av sjukdom.

Cancersjukdomar

 • Cancer står idag för 26 % av alla dödsfall i Sverige.
 • Det bästa botemedlet för de flesta tumörsjukdomar idag är tidig upptäckt, det vill säga att tumören växer lokalt och inte har spridit sig.
 • Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.

Källa: Socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2015

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende
cancer och hjärt-kärlsjukdomar

MR-HELKROPP SCANNING

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.

Läs mer

Beställ MR-Helkropp31 450 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-HELKROPP + HJÄRTUNDERSÖKNING

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

Beställ MR-Helkropp + Hjärtundersökning39 450 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR-HELKROPP + HJÄRTUNDERSÖKNING + KOLOSKOPI

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

Beställ MR-Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi49 450 KR

> Jämför Prevcares undersökningspaket

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR–HELKROPP SCANNING

MR-helkropp scanning undersöker 14 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka olika cancerformer, stroke och inflammation på mm-nivå innan symptom uppträder.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 14 organ
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Beställ MR-Helkropp31 450 KR

Läs mer om undersökningen

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR–HELKROPP
+ HJÄRTUNDERSÖKNING

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 14 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 15 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Läs mer om undersökningen

Vill du veta mer?Kontakta oss

MR–HELKROPP
+ HJÄRTUNDERSÖKNING
+ KOLOSKOPI

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 14 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper som kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Paketet ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 61% av alla dödsfall i Sverige.

Läs mer

 • Innefattar scanning av 17 organ samt EKG och blodanalys
 • Genomgång av resultat med specialistläkare
 • Remiss för vidare utredning ingår

Läs mer om undersökningen

Vill du veta mer?Kontakta oss

2200 kr rabatt vid köp av undersökningspaket
Rabattkod: AUG2020 (Gäller t.o.m. 31 augusti 2020)

Varför scanning?

 • 61% av alla dödsfall i Sverige orsakas av cancer, hjärtinfarkt och stroke.
 • Dessa sjukdomar utvecklas under flera år innan symtom uppträder.
 • Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom innan.
 • Majoriteten av de som drabbas av cancer skulle ha överlevt sjukdomen om man upptäckt den tidigare.
 • Tidig upptäckt är bästa behandlingen.

Källa: Socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2015

KLINIKER

HÄR KAN DU GENOMGÅ MR-HELKROPP

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1

113 24 Stockholm

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,

413 46 Göteborg

UNILABS MALMÖ ARENA RÖNTGEN

Hyllie Stationstorg 2

215 32 Malmö

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11

553 05 Jönköping

ALERIS RÖNTGEN UMEÅ

Renmarktstorget 12 C

903 26 Umeå

ALERIS RÖNTGEN BORÅS

Göteborgsvägen 4

504 35 Borås

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79

654 65 Karlstad

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

UNILABS MALMÖ ARENA

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >
ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN UMEÅ


Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN BORÅS


Göteborgsvägen 4
504 35 Borås
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

Scanning av:Bas
31450:-
Plus
39450:-
Premium
47450:-
MR- Helkropp
Hjärna   
Angiografi   
Bihålor   
Ögonhålor   
Skelett (kotor i bröst- och ländrygg, revben, bäcken och höftleder)   
Lungor översikt   
Lever   
Gallblåsa   
Bukspottskörtel   
Njurar   
Mjälte   
Kroppspulsåder   
Lymfkörtlar   
Prostata + PSA   
Livmoder   
Äggstockar   
Urinblåsa   
Hjärtundersökning
Hjärta ultraljud   
EKG   
Blodfetter   
Blodsocker   
Koloskopiundersökning
Koloskopi tjocktarm   
Koloskopi ändtarm   
Polyper borttagande   
PrisBas
31450 KR
Plus
39450 KR
Premium
49450 KR

Bas: MR Helkropp

Plus: MR Helkropp + Hjärtundersökning

Premium: MR Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

MR-Helkropp   
MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor   
MR Angiografi: kärl i hjärnan   
MR Lungor översikt   
MR-Buk: Lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar och lymfkörtlar   
MR stora kroppspulsådern (aorta)   
MR Bäcken Man -prostata, PSA-blodprov, urinblåsa, lymfkörtlar   
MR Bäcken Kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar   
MR Skelett (kotor i bröst- och ländrygg, revben, bäcken och höftleder)   
Hjärtundersökning   
Ultraljud hjärta   
Vilo-EKG   
Blodanalys: blodfetter + blodsocker   
Koloskopiundersökning   
Koloskopi (Tjock- och ändtarmsundersökning)   
Tjocktarm - bortagande av polyper   
PrisBas
31 450 KR
Plus
39 450 KR
Premium
49 450 KR