Specifika undersökningar

DT Lungor

Datortomografi av lungor, lungsäck, kärl, bröstkorg och lymfkörtlar. Boka privat DT-undersökning, även kallad CT och få - bokad tid och resultat - inom sju arbetsdagar.

12 450 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Resultat inom 7 arbetsdagar

Få din individuella rapport med MR-svar och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

DT Lungor / Bröstkorg

En datortomografi av dina lungor kan ge svar på dina symtom

Varför DT Lungor (CT-scan)?

Har du symtom från lungor eller bröstkorgen? Hosta som inte går över, andfåddhet fastän du inte ansträngt dig, återkommande lunginflammation, pipande eller väsande andning, ont i bröstkorgen, svullna lymfkörtlar i armhålor? Oavsett om dina symtom beror på tumör, infektion, inflammation, blodpropp (lungemboli), emfysem, KOL eller andra åkommor kan en datortomografi, DT eller CT av lungorna fastställa den exakta orsaken, eller hur man går vidare i utredningen.

Datortomografi ger hundratals bilder på mm-nivå av dina lungor och bröstkorg, vilket gör att läkare snabbt kan ta reda på tidiga tecken på sjukdom och på så sätt förbättra dina odds att få bästa behandling. DT lungor är en mycket tillförlitlig, enkel, smärtfri, och avancerad metod som använder sig av en mycket låg dos röntgenstrålning (se nedan).

Ju tidigare man kan ta reda på orsaken till dina symtom desto snabbare kan du få rätt behandling av ditt tillstånd. Därför rekommenderar vi att du beställer en privat datortomografiundersökning av dina lungor om du misstänker att du har en allvarlig sjukdom.

Är datortomografi (DT/CT) farligt?

Datortomografi är en smärtfri skiktröntgen av dina lungor och bröstkorg. Vid en undersökning med en datortomograf används röntgenstrålar, som är en typ av joniserande strålning. Stråldosen anpassas för att bli så låg som möjligt, cirka 3-5 millisievert (mSv), En undersökning med datortomografi ger ungefär lika mycket strålning som du under ett år får från naturliga strålkällor i Sverige.

Idag vet man att risker för skador uppstår när en människa utsätts för mer än 100 millisievert under ett år, vilket innebär att det inte är något problem att göra om en DT-undersökning ett par gånger efter ett par månader.

Det finns ingen Datortomografi-maskin som kallas lågdos idag. De Datortomografi-apparater (förkortas DT eller CT) som används i Stockholm, Göteborg och Malmö är moderna och har alla nödvändiga parametrar för att hålla så låg dos strålning som möjligt.

I vissa fall kan man behöva använda kontrastmedel vid lungundersökningen, vilket bestäms av radiologspecialisten.
Berätta i hälsodeklarationen vid din beställning om du vet att du är allergisk mot kontrastmedel eller har nedsatt njur- eller leverfunktion. Prevcares läkare skriver då på remissen att du inte tål kontrastmedel. Röntgenläkaren beslutar sedan hur undersökningen ska kunna utföras.

Är DT-scanning av lungor och bröstkorg något för mig?

Genom en datortomografiundersökning av lungor/bröstkorg inom 7 arbetsdagar, kan läkare snabbt och tydligt kartlägga om det föreligger sjukdom, skada eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symtom. Undersökningen rekommenderas om du lider av besvär från lungor/bröstkorg i form av ihållande hosta, blodigt slem, andfåddhet utan ansträngning, ont i bröstkorgen, pipande/väsande andning eller andra symtom som kommit utan förvarning.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 arbetsdagar

Efter din undersökning, granskas din scanning först av en röntgenspecialist.

Därefter analyserar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen.

Du får också ett USB med dina DT-bilder hemskickade från din undersökning.

Remiss till specialist vid behov

Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning kommer vår läkare i dialog med dig skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för DT-Lungor undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid DT Lungor/Bröstkorg undersökning?

 • Tumör
 • Metastaser
 • KOL – Emfysem
 • Pleurit – inflammation/vätska i lungsäcken
 • Pneumoni- Inflammation eller infektion i lungor
 • Lungemboli – Blodpropp i lungans kärl
 • Pneumothorax – Hopfallen lunga
 • Benbrott och sprickor i revben
 • Tietzes syndrom / Kostokondrit – Inflammation i brosk
 • Förstorade lymfkörtlar i lungor, armhålor och hals
 • Aortaaneurysm – Åderbråck i övre kroppspulsådern
 • Andra förändringar i lungor och bröstkorg
Specifika undersökningar

DT Lungor

12 450 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din DT-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Malmö Entré Röntgen

Fredsgatan 12
212 12 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Malmö Entré Röntgen

Fredsgatan 12
212 12 Malmö

Information om DT Lungor / Bröstkorg

Vad är DT-undersökning?
 • Datortomografi (DT eller CT-scan) är en särskild form av skiktröntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis i lungorna. Vid undersökningen används ibland kontrastmedel som du får med spruta och som ger en ännu tydligare bild av kroppens strukturer.
 • Tekniken används för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar i nästan alla organ hos människan ner på millimeternivå, exempelvis tumörer, blodproppar, inflammation och skelettsjukdomar.
Så går en DT Lungor/bröstkorg till:
 • DT-undersökningar utförs på röntgenavdelningar. Bilderna granskas först av specialistläkare inom röntgen. Prevcares specialistläkare granskar därefter resultatet, skriver sammanfattning och rekommendationer. Vid behov skickas remiss för vidare handläggning.
 • När du undersöks med datortomografi får du lägga dig på en brits som förs in i en ringformad öppning. Datortomografen är en apparat som är så pass öppen åt båda håll att väldigt få känner någon cellskräck när de ligger på britsen. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
 • Det krävs inga förberedelser före DT-undersökning om man ej behöver använda kontrastmedel och efter kan du lämna kliniken direkt.
 • Vid vissa frågeställningar angående lungorna/bröstkorgen används kontrastmedel vid datortomografi av lungorna, som sprutas intravenöst (in i blodet). En injektionsnål (venflon) sätts då in i ett blodkärl (oftast i armveck) för denna injektion. Det är bra att dricka mycket dagen efteråt om kontrastmedel givits vid undersökningen, eftersom kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen med urinen.
 • Du kommer att få noga information från din klinik före din CT-undersökning.
 • DT Lungor/Bröstkorg tar ca 15-20 minuter.
Vem är inte lämplig för DT-undersökning?
 • Om du är gravid skall du ej genomgå DT-undersökning.
 • Viktigt om du har allergi
  Om du vet att du är allergisk mot röntgenkontrastmedel får du meddela oss detta när du fyller i ditt hälsoformulär. Läkaren skriver då på remissen att du inte tål kontrastmedel och röntgenläkaren beslutar sedan hur undersökningen ska kunna utföras. Röntgensjuksköterskan frågar före undersökningen om du är allergisk eftersom den här typen av medel ibland kan utlösa allergiska reaktioner, framför allt hos överkänsliga personer.
 • Viktigt om du har en njursjukdom eller andra riskfaktorer som diabetes
  Om du har en njursjukdom som kraftigt har påverkat njurens funktion ska du vanligtvis undvika att få kontrastmedel i blodet, eftersom kontrastmedel ytterligare kan försämra njurfunktionen. Ibland måste du ändå få kontrastmedel för att läkaren ska kunna ställa diagnos. Då blir du undersökt med så lite kontrastmedel som möjligt.
 • Cellskräck eller andra obehag
  Datortomografen är en apparat som är så pass öppen åt båda håll att väldigt få känner någon cellskräck när de ligger på britsen. Om du har uttalad cellskräck kan du få lugnande före DT-undersökning.
 • Vid användning av kontrastmedel är det troligt att du kommer att uppleva en snabbt övergående värmekänsla från huvudet och ner till tårna. Du kan också bli kissnödig och få metallsmak i munnen.
Hur förbereder jag mig inför lungundersökningen?
 • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är också viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
 • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande lösningar.