Specifika undersökningar

Hjärtundersökning

Undersökning med EKG, Ekokardiografi/ultraljudsundersökning av hjärtat och blodprover gällande riskanalys för hjärtsjukdom och diabetes.

13 450 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Helsingborg eller Umeå.

Resultat inom 10 arbetsdagar

Få din individuella rapport med resultat och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

Hjärtundersökning

Minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar.

Livsstilssjukdomar som hjärtinfarkt och stroke står idag för 31 % av alla dödsfall i Sverige. Plackbildning och uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symtom uppträder.
Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symtom tidigare. Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och eventuell behandling förhindra utveckling av allvarlig sjukdom.

Vad ingår i en hjärtundersökning?

I Prevcares hjärtundersökning ingår Ekokardiografi/ultraljud av hjärtat, vilo-EKG och blodprover.

1. Blodprov av blodfetter och blodsocker
Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, Kvot LDL/HDL, Apo A1, Apo B, Kvot Apo B/A1 och HbA1c

Höga blodfetter/kolesterol är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. När blodfetterna blir förhöjda kan det börja lagras fett inne i blodkärlen.

Det finns olika typer av blodfetter:

HDL – eller “det goda kolesterolet” som det ibland kallas – transporterar bort kolesterol från blodkärlen till levern, där det bryts ned.

LDL eller det “onda kolesterolet” som det ibland kallas – transporterar istället kolesterol till blodkärlen och på så sätt påskyndas åderförfettningen.

Har du en ofördelaktig fördelning mellan goda och onda blodfetter kan det öka din risk för stroke- och hjärtkärlsjukdom. Genom rätt kost och motion kan du sänka det onda kolesterolet LDL och höja det goda kolesterolet HDL. Därmed minskar du din risk för stroke och hjärt- kärlsjukdom.

HbA1c används för att diagnostisera diabetes (sockersjuka) eller din risk för att utveckla diabetes. Detta test används även för att följa blodsockervärden för dig som redan har fått diagnosen diabetes.

2. Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi)
Ultraljud av hjärtat görs för att kontrollera hjärtrummens storlek (förmak och kammare), hjärtats rörlighet och pumpfunktion, samt hjärtklaffarnas funktion och utseende. Även blodflödet i hjärtat och dess hastighet undersöks. Därmed kan man bestämma hjärtats pumpkapacitet vilket visar hur effektivt hjärtat är på att syresätta kroppens alla organ. På så sätt kan man upptäcka hjärtsvikt, hjärtinfarkt, inflammation i hjärtmuskeln (endokardit), klaffel och andra hjärtsjukdomar.

3. EKG-undersökning
EKG är en avbildning av hjärtats elektriska impulser och dess utseenden (EKG-kurvan). Genom att dokumentera dina hjärtslag kan man påvisa kardiovaskulära sjukdomar som förmaksflimmer, hjärtinfarkt och allvarliga rytmstörningar som kan orsaka exempelvis plötsligt hjärtstopp.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 10 arbetsdagar

Vid din undersökning, granskas dina resultat först av en hjärtspecialist. Därefter analyserar och sammanställer Prevcares specialistläkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 10 arbetsdagar efter undersökningen. Dina resultat/rapport skickas även till dig vilka du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symtom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Remiss till specialist vid behov

Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning kommer vår läkare i dialog med dig skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid hjärtundersökning?

 • Hjärtsvikt – Förstoring av hjärtmuskeln
 • Förmaksflimmer
 • Hjärtinfarkt
 • Perikardit (hjärtsäcksinflammation)
 • Vätska i hjärtsäcken

 • Klaffel som påverkar blodflödet
 • Arytmi-Rytmrubbning
 • Hjärtmissbildning
 • Hjärtats pumpkapacitet
 • Risk för hjärtsjukdom och diabetes
 • Övriga hjärtsjukdomar

Specifika undersökningar

Hjärtundersökning

13 450 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Information om Hjärtundersökning

Vad ingår i en hjärtundersökning?

 • Prevcares hjärtundersökning innehåller vilo-EKG, ultraljud av hjärtat och blodprover.
 • Inför blodprover behöver du vara fastande från midnatt kvällen innan (svart kaffe, te eller vatten går bra).
 • EKG + Ultraljud av hjärtat behöver inga förberedelser.
 • EKG-undersökning.
  EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med ett EKG går det att upptäcka störningar i hjärtats rytm som förmaksflimmer eller arytmi, hjärtsjukdomar som hjärtsvikt eller hjärtinfarkt och andra avvikelser.
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi)
  Ekokardiografi undersöker hjärtats storlek (förmak och kammare), hjärtats rörelse och pumpfunktion, hjärtmuskelns tjocklek samt klaffarnas funktion. Det krävs inga särskilda förberedelser inför EKG och ultraljud av hjärtat
 • Blodprov – blodfetter, kolesterol och blodsocker:
  Triglycerider
  Kolesterol
  HDL
  LDL
  Kvot LDL/HDL
  Apo A1
  Apo B
  Kvot Apo B/A1
  HbA1c

Så går en hjärtundersökning till:

Vilo-EKG:

 • Du får ligga på rygg med totalt 10 elektroder (små klisterlappar) som placeras på bröstkorgen, handlederna och vristerna. Elektroderna fångar upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet.
 • Undersökningen tar cirka 10 minuter.

Ultraljud hjärta:

 • Undersökningen går till så att du får ligga på vänster sida. En ultraljudsgivare sätts mot bröstkorgen och sänder ut ultraljud som reflekteras mot hjärtats olika delar. Signalen omvandlas till en rörlig bild på ultraljudsapparatens bildskärm.
 • Undersökningen tar cirka 30 minuter.

Så tar du blodprover vid hjärtundersökning:

 • Inför blodprover behöver du vara fastande från midnatt kvällen innan (svart kaffe, te eller vatten går bra), samt ta blodproverna innan kl. 9:30. När du kommer till labbet/kliniken tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen så vet de vilka prover du skall ta.