Pluspaket

MR-Helkropp + hjärtundersökning

Avancerad privat hälsoundersökning

 • Hälsoundersökning med helkroppsundersökning + hjärtundersökning
 • Upptäck tecken på cancer, stroke, inflammation och annan sjukdom innan symtom uppträder.
 • Minska risken för hjärtinfarkt, stroke och diabetes.
 • Få resultat och genomgång med specialistläkare.
 • Finns i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.
Innefattar scanning av 22 organ samt EKG och blodanalys

41 950 kr

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.

Resultat inom 7 arbetsdagar

Med genomgång av resultat, skriftlig rapport och vidare handläggning av specialistläkare.

Avancerad Magnetröntgen Helkropp + Hjärtundersökning

Hjärtinfarkt, stroke och cancer står idag för ca 56 % av alla dödsfall i Sverige.
Cancer, plackbildning och uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under flera år innan symptom uppträder.
Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare.
Genom undersökning med EKG, ultraljud av hjärtat och blodanalys kan man upptäcka följande symptom:

 • Förmaksflimmer
 • Hjärtinfarkt
 • Rytm-rubbningar
 • Klaffel
 • Hjärtmissbildningar
 • Förhöjda blodfetter/blodsocker

Ovanstående är typiska symptom på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt- kärlsjukdom och diabetes.

Med MR-helkropp visualiseras 14 av kroppens vitala organ, från hjärnan ner till bäckenet på mm-nivå och sjukliga förändringar som cancer, stroke eller inflammation kan upptäckas i tid.

Innefattar scanning av 22 organ samt EKG och blodanalys

Varför ska du beställa Prevcares
MR-Helkropp + Hjärtundersökning?

Avancerad hälsoundersökning som ger direkt inblick i din hälsa

Med MR-Helkropp + Hjärtundersökning kan du ta reda på om du är i riskzonen för cancer och hjärt-kärlsjukdomar och upptäcka tidiga förändringar redan på mm-nivå innan symtom uppträder. Till skillnad från landsting och privata försäkringar behöver du inte ha några symptom för att genomgå en undersökning hos oss.

Tidig upptäckt – bästa behandlingen

Bästa behandling vid allvarlig sjukdom som cancer och hjärt-kärlsjukdom är idag tidig upptäckt, vilket kan förhindra utveckling till något allvarligt.

Avancerad undersökningsteknik utan farlig strålning

MR och ultraljud är tillförlitliga, enkla, smärtfria metoder utan farlig strålning.

Undersökning inom 7 arbetsdagar utan remiss

Beställ undersökning och få tid inom 7 arbetsdagar i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.

Individuell rapport av specialistläkare Inom 7 arbetsdagar

Dina resultat granskas först av en specialist inom området, därefter analyserar Prevcares läkare resultaten och sammanställer dessa i en skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.

Genomgång med specialistläkare

Vid undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon och dator.

Få bättre dialog med din läkare

Prevcares avancerade hälsoundersökningar ger dig resultat och kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.

Remiss vid behov

Våra läkare skickar remiss till adekvat vårdgivare, för snabbare handläggning, vid upptäckt av något allvarligt.

Vad ingår I MR-Helkropp + hjärtundersökning?

Vi utför scanning av följande kroppsdelar och organ:

MR Hjärna, ögonhålor, bihålor

 • Infarkt eller blödning i hjärnan (stroke)
 • Tumör
 • Multipel skleros (MS)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • Förändringar i ögonhålor och bihålor

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
 • Om du har eller har haft tydliga symptom från halsen rekommenderar vi MR-Hals. Kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.

MR Lungor

 • Översikt avseende lungor, lungsäck, förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Aortaaneurysm – Åderbråck på stora kroppspulsåder
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (t.ex. hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförändringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aortaaneurysm – Åderbråck på stora kroppspulsåder
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).

MR lilla bäcken - prostata (man), livmoder, äggstockar (kvinna), urinblåsa, lymfkörtlar

 • Urinblåsa
 • Prostata – förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-prov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor
 • Lymfkörtlar
 • Skelett – bäcken, höftleder, muskelfästen
 • Tarmfickor tjocktarmen (divertiklar)

MR Skelett – hals- bröst- och ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör
 • Metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos
 • Inflammation
 • Artros
 • Kotkompression

Hjärtundersökning

 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, hjärtinfarkt, hjärtsvikt andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud hjärta (ekokardiografi): hjärtats storlek (förmak och kammare), hjärtats pumpfunktion, missbildningar, hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken (perikardit), klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c

Pluspaket

MR-Helkropp + hjärtundersökning

41 950 kr

Vem riktar sig MR-Helkropp + hjärtundersökning till?

Alla som har ärftlig belastning för allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och stroke eller vill undersöka sin kropp förebyggande.

Prevcares undersökningar riktar sig även till den som har specifika besvär.

Hur ofta bör man göra MR-Helkropp + hjärtundersökning?

Det beror på ålder och riskfaktorer. Är du äldre än 50 år rekommenderar vi att du gör helkroppsundersökningen vart annat till vart tredje år.

I din individuella rapport kommer våra specialistläkare ange vilket tidsintervall som är lämpligast för dig.

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Information om Pluspaket

Vad är MR-undersökning?

 • Magnetisk resonanstomografi (MRT eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera)
 • MR innebär att man tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor utan någon röntgenstrålning, vilket gör att den är helt ofarlig.
 • Tekniken används för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar på millimeternivå i nästan alla organ hos människan, exempelvis tumörsjukdom, inflammation, frakturer, artros, stroke och förändringar i blodkärl och skelett.

Så går en MR-undersökning till:

 • MR-undersökningar utförs på röntgenkliniker. Bilderna granskas först av specialistläkare inom röntgen (radiolog). Prevcares specialistläkare granskar därefter resultatet, skriver sammanfattning och rekommendationer. Du går igenom dina resultat med specialistläkare. Vid behov skickas remiss för vidare handläggning.
 • När du undersöks med magnetkamera får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
 • Efter MR-undersökning kan du lämna kliniken direkt.
 • MR Helkropp tar cirka 60 minuter.

Vem är inte lämplig för MR?

 • Om du har elektronisk utrustning inopererat i kroppen såsom pacemaker, insulinpump eller cochlea-inplantat exempelvis.
 • Om du har opererats i huvudet eller i hjärtat och har metallclips inopererade i stället för stygn efter operation.
 • Om du har metallsplitter i ögat eller annan del av kroppen.
 • Om du svarat ja på något av ovanstående tala om det för oss så vi kan vår läkare titta på vilka alternativ som finns.
 • Fasta tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft-knäledsproteser samt skruvar i armar och ben är inget hinder för MR-undersökning.

Hur förbereder jag mig inför undersökningen?

 • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är nödvändigt att berätta om du är gravid. MR är i regel inte rekommenderat under graviditetens första trimester. I sådana fall kan undersökningen komma att skjutas upp tills efter det att barnet har fötts.
 • Det är viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
 • Passa också på att lämna alla former av smycken och kläder som innehåller metall hemma, innan du kommer till undersökningen.
 • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande olika lösningar.

PSA-prov för män

 • Vid MR-helkropp behöver män komplettera med PSA-prov som tas via blodprov. Specialistläkare beslutar vem som behöver ta PSA-prov inför undersökning.
 • PSA står för prostataspecifikt antigen och testet mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Testet kan tyda på en tumörförändring men den vanligaste orsaken till att värdet är förhöjt är godartade anledningar såsom benign prostatahyperplasi (prostataförstoring), urinvägsinfektion och vid akut/kronisk prostatit. Genom att kombinera PSA-prov med MR-undersökning får läkaren en säkrare uppfattning om det finns tecken på cancer i prostatakörteln. Innan PSA- prov tas, läs gärna 1177s broschyr om PSA-prov.
 • Inför PSA-blodprov behövs inga förberedelser. När du kommer till labbet/kliniken tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen så vet hen vilket blodprov som skall tas.

Vad ingår i en hjärtundersökning?

 • Prevcares hjärtundersökning innehåller vilo-EKG, ultraljud av hjärtat och blodprover.
 • Inför blodprover behöver du vara fastande från midnatt kvällen innan (svart kaffe, te eller vatten går bra).
 • EKG + Ultraljud av hjärtat behöver inga förberedelser.
 • EKG-undersökning.
  EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med ett EKG går det att upptäcka störningar i hjärtats rytm som förmaksflimmer eller arytmi, hjärtsjukdomar som hjärtsvikt eller hjärtinfarkt och andra avvikelser.
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi)
  Ekokardiografi undersöker hjärtats storlek (förmak och kammare), hjärtats rörelse och pumpfunktion, hjärtmuskelns tjocklek samt klaffarnas funktion. Det krävs inga särskilda förberedelser inför EKG och ultraljud av hjärtat
 • Blodprov – blodfetter, kolesterol och blodsocker:
  Triglycerider
  Kolesterol
  HDL
  LDL
  Kvot LDL/HDL
  Apo A1
  Apo B
  Kvot Apo B/A1
  HbA1c

Så går en hjärtundersökning till:

Vilo-EKG:

 • Du får ligga på rygg med totalt 10 elektroder (små klisterlappar) som placeras på bröstkorgen, handlederna och vristerna. Elektroderna fångar upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet.
 • Undersökningen tar cirka 10 minuter.

Ultraljud hjärta:

 • Undersökningen går till så att du får ligga på vänster sida. En ultraljudsgivare sätts mot bröstkorgen och sänder ut ultraljud som reflekteras mot hjärtats olika delar. Signalen omvandlas till en rörlig bild på ultraljudsapparatens bildskärm.
 • Undersökningen tar cirka 30 minuter.

Så tar du blodprover vid Plusundersökning:

 • Inför blodprover behöver du vara fastande från midnatt kvällen innan (svart kaffe, te eller vatten går bra), samt ta blodproverna innan kl. 9:30. När du kommer till labbet/kliniken tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen så vet de vilka prover du skall ta.