Ett besök hos Prevcare Clinic

Hos oss får du snabb och säker tillgång till avancerade undersökningar, oavsett om du vill förebygga sjukdom med våra undersökningspaket eller utreda specifika symptom genom våra specifika undersökningar.

Låt oss förklara hur det går till

Så funkar det

Beställ din undersökning

Beställ den undersökning du önskar på vår hemsida och välj ort var du vill genomgå undersökningen. Våra kliniker finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Karlstad, Sundsvall, Umeå eller Borås. Kontakta oss gärna kring frågor avseende våra undersökningar.
Betala med kort eller faktura som privatperson eller företag.

Så funkar det

Fyll i ditt hälsoformulär

Direkt efter beställningen behöver du fylla i ett digitalt hälsoformulär med relevanta frågor kring undersökningen. Formuläret skickas till den e-postadress du angivit. När det ifyllda hälsoformuläret har kommit tillbaka till oss, granskas det av läkare, som skickar remiss för undersökningen.

Så funkar det

Genomgå din undersökning

Vardagen efter vi mottagit ditt ifyllda hälsoformulär ringer du och bokar tid för undersökning. Du får även kallelse till digital brevlåda i Kivra och SMS-påminnelse om tid, plats och eventuella förberedelser inför din undersökning. Om du behöver boka om din tid har du ett direktnummer för snabb service.

Så funkar det

Få dina resultat

Dina resultat granskas först av en specialistläkare, därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i din rapport. Du får resultaten inom 7 arbetsdagar efter din undersökning. Genomgång med specialistläkare via telefon och dator ingår i våra undersökningspaket. Remiss till adekvat vårdgivare för vidare omhändertagande ingår vid behov.

Så funkar det

Kan jag genomgå undersökning utan att träffa läkare?

Ja. Direkt efter din beställning kommer du att få fylla i ett digitalt formulär med frågor avseende din hälsa. Dina svar innehåller den information som behövs för att du ska kunna genomgå den undersökning du valt.

Ditt hälsoformulär granskas alltid av vår specialistläkare och du blir kontaktad om ytterligare information behövs.

Har du frågor gällande våra undersökningar kontakta oss, eller läs mer om våra undersökningar.

Vilka är våra leverantörer och kliniker runtom i Sverige?

Alla specialistläkare som arbetar hos våra etablerade leverantörer är mycket erfarna och legitimerade med specialistkompetens inom sitt respektive område. Vid beställning kommer du att få välja var du vill utföra din magnetkameraundersökning. Våra kliniker finns på följande orter:

  • Evidia Sabbatsberg Röntgen i Stockholm
  • Evidia Annedal Röntgen i Göteborg
  • Evidia Hyllie Röntgen i Malmö
  • Evidia Jönköping Röntgen
  • Evidia Umeå Röntgen
  • Evidia Karlstad Röntgen
  • Evidia Sundsvall Röntgen
  • Evidia Borås Röntgen

* Evidia är före detta Aleris Röntgen och bytte namn och ägare maj 2022

Oavsett vilken hälsoundersökning du väljer att genomgå, kan du på respektive undersökningssida se vilka kliniker de utförs på. Vid beställning kommer du att få välja den klinik som passar dig.

Så funkar det
Alla våra läkare har svensk legitimation och specialistkompetens utfärdad av Socialstyrelsen.
Så funkar det
Så funkar det

Innebär det någon risk att undersökas med magnetkamera (MR)?

Nej, magnetkamera-undersökning är helt ofarlig och ger ingen strålning till skillnad mot datortomografi (DT) och traditionell röntgen. MR-teknik innebär att man tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor utan någon röntgenstrålning, vilket gör att den är helt ofarlig. Därför kan man undersöka sig med MR flera gånger utan någon som helst risk för strålskador. MR-tekniken belönades med 2003 års nobelpris i Medicin.

Så funkar det

Vill jag verkligen veta?

Vad händer om ni upptäcker något vid undersökningen?

Målet med våra undersökningar är att upptäcka sjukdomar tidigt och därmed förbättra chansen att bota dessa avsevärt. Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning blir du kontaktad av en specialistläkare som noga går igenom vad man hittat och skickar remiss till adekvat vårdgivare för vidare handläggning.

När man genomgår en undersökning finns det en liten risk för falskt positiva fynd eller ”falsklarm”. Vid en scanning kan man inte alltid bedöma om ett fynd är farligt eller ofarlig, vilket innebär att man måste utreda vidare för att bekräfta diagnosen.

Vad tillför Prevcares undersökningar om jag har en privat sjukvårdsförsäkring?

Prevcares undersökningar har till syfte att upptäcka sjukdomar redan innan du får symptom. MR-scanning och andra avancerade undersökningar erbjuds ej i förebyggande syfte av privata sjukvårdsförsäkringar eller landsting.

En sjukvårdsförsäkring är däremot bra att ha om du blir sjuk eller om vi på Prevcare upptäcker något som behöver åtgärdas vidare.

På Prevcare får du tillgång till undersökning inom 7 arbetsdagar oavsett om det är i förebyggande syfte eller vid utredning av specifika symptom. Kostnaden för undersökning på Prevcare täcks ej av privata sjukvårdsförsäkringar.

Så funkar det

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling av cancer och hjärt- kärlsjukdomar är tidig upptäckt, vilket kan bota och hindra utveckling till mer allvarlig sjukdom. Våra tre avancerade hälsoundersökningspaket kan hjälpa dig upptäcka förändringar tidigt – innan de ger symtom och utvecklas till allvarlig sjukdom.

Så funkar det

Hur fungerar det när jag betalar med kort eller faktura?

Du kan betala med kort eller faktura. Vi accepterar VISA och MASTERCARD. När du betalar med kort hanteras betalningen säkert och pålitligt av betallösningen NETS. Kontakta oss vid frågor.

Vi använder oss av 3D Secure som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av Visa (Verified by Visa) och MasterCard (MasterCard SecureCode). Denna säkerhetslösning möjliggör identifiering av kortkunden vid kortbetalningar på Internet.

Både privatpersoner och företag kan även betala med faktura.

Kan jag köpa en undersökning till familj, vänner eller anställda?

Alla personer över 18 år kan beställa och genomgå en undersökning hos oss. Privatpersoner och företag kan köpa undersökning till familj, vänner och anställda.

Den som skall genomgå undersökning, registrerar sina kontaktuppgifter och fyller i sitt hälsoformulär innan undersökningen bokas. Endast den person som har genomgått undersökningen kan ta del av sina resultat och rekommendationer eftersom dessa är sekretessbelagda.

Så funkar det
Så funkar det

Hur bokas min undersökning in efter beställning?

Efter din beställning och när du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär till oss, kommer du vardagen efter, att kunna ringa och boka in undersökningen på en tid som passar dig. Vid frågor eller ombokningar har du ett direktnummer du kan ringa till för snabb service.

Kliniker

Här kan du genomgå din MR-undersökning

Så funkar det
L

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

L

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

L

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

L

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

L

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

L

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

L

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

L

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Evidia Annedal Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidia Hyllie Röntgen

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Evidia Jönköping Röntgen

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Evidia Umeå Röntgen

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå

Evidia Karlstad Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

Evidia Sundsvall Röntgen

Institutsvägen 2
856 43 Sundsvall

Evidia Borås Röntgen

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås