DT LUNGOR/BRÖSTKORG

Symptom från lungor eller bröstkorg? Boka en privat datortomografiundersökning (CT-scan) av lungor och bröstkorg och få en bokad tid inom sju dagar – och resultat inom sju dagar.

Beställ DT Lungor här12 450 KR

SÅhär beställer du DT Lungor – I TRE ENKLA & SNABBA STEG

Beställ utan remiss

Beställ DT Lungor direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm eller Göteborg inom 7 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

DT LUNGOR/BRÖSTKORG

En datortomografi av dina lungor kan ge svar på dina symptom

Varför DT Lungor?

Har du symptom från lungorna/bröstkorgen? Ihållande hosta som inte går över, andfåddhet fastän du inte ansträngt dig, upprepade lunginflammationer, pipande eller väsande andning, ont i bröstkorgen, svullna lymfkörtlar på halsen eller ovan nyckelbenen? Oavsett om dina symptom beror på inflammation, blodpropp i lungans kärl, tumör, emfysem, KOL eller andra åkommor kan en datortomografi, eller DT av lungorna fastställa den exakta orsaken, eller hur man går vidare i utredningen.

Datortomografi ger hundratals bilder på mm-nivå av dina lungor, vilket gör att läkare snabbt kan ta reda på tidiga tecken på sjukdom och på så sätt förbättra dina odds att få bästa behandling. DT lungor  är en mycket tillförlitlig, enkel, smärtfri, och avancerad metod som använder sig av en mycket låg dos röntgenstrålning.

Ju tidigare man kan ta reda på orsaken till dina symptom desto snabbare kan du få rätt behandling och rehabilitering av ditt tillstånd. Därför är det rekommenderat att du beställer en privat datortomografiundersökning av dina lungor om du misstänker att du har en allvarlig sjukdom.

Är datortomografi (DT/CT) farligt?

Datortomografi är en smärtfri skiktröntgen av dina lungor. Den strålpåverkan kroppen utsätts för under en DT-scanning av lungor/thorax är vanligen inte större än den strålning vi får från vår naturliga omgivning (radon etc).

I vissa fall kan man behöva använda kontrastmedel vid lungundersökningen. Man kan till exempel vara allergisk mot ämnen i kontrastmedlet. Dessutom kan kontrastmedlet i sällsynta fall skada redan i förväg skadade njurar. Men detta känner man till och har beredskap för.

Är DT-scanning av lungor något för mig?

Genom en datortomografiundersökning av lungor/bröstkorg inom 7 arbetsdagar, kan ansvarig läkare snabbt och tydligt kartlägga om det föreligger sjukdom, skada eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symptom. Undersökningen rekommenderas om du lider av besvär från lungor/bröstkorg i form av ihållande hosta, blodigt slem, andfåddhet utan ansträngning, ont i bröstkorgen, pipande/väsande andning eller andra symptom som kommit utan förvarning eller olycka som involverat lungor och bröstkorgen.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 dagar

Efter din datortomografiundersökning, granskas din scanning först av en röntgenspecialist, därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen. Du får också en CD-romskiva med DT-bilder hemskickade från din DT-undersökning. Även dina resultat/rapport skickas till dig som du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symptom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Remiss till specialist vid behov

Om vi upptäcker något allvarligt vid din datortomografi kommer vår läkare skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid DT/CT Lungor/Bröstkorg?

 • Tumör
 • Metastaser
 • Emfysem / KOL
 • Pleurit (vätska i lungsäck)
 • Inflammation i lungor
 • Blodpropp i lungans kärl (lungemboli)
 • Hopfallen lunga (pneumothorax)
 • Benbrott och sprickor i revben
 • Förstorade lymfkärl i lungor
 • Åderbråck i övre kroppulsådern (aorta)

KLINIKER

HÄR KAN DU GENOMGÅ DT LUNGOR/BRÖSTKORG

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

KLINIKER

Här kan du genomgå DT Lungor

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

INFORMATION OM DT LUNGOR

Vad är DT-undersökning?
 • Datortomografi (DT eller CT-scan) är en särskild form av skiktröntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis i bröstkorgen. Vid undersökningen används ibland kontrastmedel som du får med spruta och som ger en ännu tydligare bild av kroppens strukturer.
 • Tekniken används för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar i nästan alla organ hos människan ner på millimeternivå, exempelvis tumörer, blodproppar, inflammation och skelettsjukdomar.
Så går en DT Lungor/bröstkorg till:
 • DT-undersökningar utförs på röntgenavdelningar. Bilderna granskas först av specialistläkare inom röntgen. Prevcares specialistläkare granskar därefter resultatet, skriver sammanfattning och rekommendationer. Vid behov skickas remiss för vidare handläggning.
 • När du undersöks med datortomografi får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad tunnel. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
 • Det krävs inga förberedelser före DT-undersökning om man ej behöver använda kontrastmedel och efter kan du lämna sjukhuset direkt.
 • Vid vissa frågeställningar angående lungorna/bröstkorgen används kontrastmedel vid datortomografi av lungorna, som sprutas intravenöst (in i blodet). En injektionsnål (venflon) sätts då in i ett blodkärl (oftast i armveck) för denna injektion. Viktigt att dricka mycket 1-2 dagar efteråt om kontrastmedel givits vid undersökningen.
 • Du kommer att få noga information från din klinik före din CT-undersökning.
 • DT Lungor/Bröstkorg tar ca 20-30 minuter.
Vem är inte lämplig för DT-undersökning?
 • Om du är gravid skall du ej genomgå DT-undersökning.
 • Viktigt om du har allergi
  Om du vet att du är allergisk mot röntgenkontrastmedel får du meddela oss detta när du fyller i ditt hälsoformulär. Läkaren skriver då på remissen att du inte tål kontrastmedel och röntgenläkaren beslutar sedan hur undersökningen ska kunna utföras. Röntgensjuksköterskan frågar före undersökningen om du är allergisk eftersom den här typen av medel ibland kan utlösa allergiska reaktioner, framför allt hos överkänsliga personer.
 • Viktigt om du har en njursjukdom
  Om du har en njursjukdom som kraftigt har påverkat njurens funktion ska du vanligtvis undvika att få kontrastmedel i blodet, eftersom kontrastmedel ytterligare kan försämra njurfunktionen. Ibland måste du ändå få kontrastmedel för att läkaren ska kunna ställa diagnos. Då blir du undersökt med så lite kontrastmedel som möjligt.
 • Cellskräck eller andra obehag
  Datortomografen är en apparat som är så pass öppen åt båda håll att väldigt få känner någon cellskräck när de ligger på britsen. Om du har uttalad cellskräck kan du få lugnande före DT-undersökning.

Det är troligt att du kommer att uppleva en snabbt övergående värmekänsla från huvudet och ner till tårna om du får kontrastmedel i blodkärlen. Du kan också bli kissnödig och få metallsmak i munnen.

Hur förbereder jag mig inför lungundersökningen?
 • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
 • Det är också viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
 • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.

I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande lösningar.

Önskar du mer info om Prevcares paket-undersökningar och enskilda undersökningar

Har du inte hittat den undersökning du önskar?

Kontakta oss

 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
 • Polyper
 • Tumör
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Sår i slemhinnan
 • Inflammation i slemhinnan
 • Hemorrojder
 • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.