Tjock- och ändtarmscancer

Idag är tjock- och ändtarmscancer tillsammans den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Detta är två olika former av samma typ av cancer och läkare använder i många fall beteckningen kolorektalcancer när de talar om dem båda två. Beteckningen är en sammanslagning av ordet kolon som står för tjocktarm och rektum som står för ändtarm. Detta är en typ av cancer som utvecklas under är längre tid vilket gör att plötsliga dödsfall är ovanliga, de som dör av tjock- och ändtarmscancer har i de flesta fall levt med diagnosen under många år.

Skillnaden mellan tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Det finns en del skillnader mellan tjocktarmscancer och ändtarmscancer även om de ofta talas om tillsammans. Den största skillnaden är att de befinner sig i olika delar av tarmen. Tjocktarmen är cirka en och en halv meter lång och ändtarmscancer befinner sig i de nedre 15 centimetrarna av tjocktarmen.

De två formerna av cancer skiljer sig även till viss del i behandlingen. Vid ändtarmscancer består behandlingen ofta av en kombination av operation och strålbehandling. Detta beror på att det vid ändtarmscancer är svårare att operera bort alla cancerceller. För att motverka återfall brukar patienten genomgå en strålbehandling om dagen de närmsta fem dagarna innan operationen.

Symptom

  • Blod eller slem i avföringen
  • Ökning eller minskning i avföringsvanor
  • Förändrad form, färg eller konsistens på avföringen
  • Känsla av att inte kunna tömma tarmen helt
  • Smärta, ibland i form av knipsmärtor

Dessa symptom orsakas i de flesta fall av andra saker än tjock- och ändtarmscancer. Blod i avföringen kan till exempel orsakas av hemorrojder, tarmfickor eller sårbildning. Ändrade avföringsvanor kan bero på koständring eller en irriterad tarm. Trots detta bör du undersökas om du upplever något av dessa symptom.

Är genetik eller levnadsmönster orsaken?

Denna typ av cancer är till viss del ärftlig, cirka 20% av fallen beräknas orsakas av ärftliga faktorer. Tjock- och ändtarmscancer kan även uppstå på grund av levnadsmönster så som stort intag av rött kött eller processat kött, förtäring av alkohol, övervikt och rökning. Precis som med många andra former av cancer finns det saker man kan göra för att minska risken för denna typ av cancer, man kan motionera regelbundet och ha en sund och varierad kost.

Dödlighet, tjock- och ändtarmscancer?

Tjock- och ändtarmscancer är den cancerform som orsakar fjärde flest cancerrelaterade dödsfall i Sverige och i världen. År 2019 dog totalt 2661 svenskar i åldrarna 15 år och äldre av tjock- och ändtarmscancer. Av dessa var en klar majoritet över 65 år gamla.

De flesta som får denna typ av cancer är över 60 år även om den även förekommer hos yngre människor. Tjocktarmscancer drabbar kvinnor och män lika mycket medan ändtarmscancer är något mer förekommande hos män. Av de som insjuknade i tjocktarmscancer år 2020 var 51% kvinnor och 49% män. Bland de som insjuknade i ändtarmscancer samma år var 39% kvinnor och 61% män.

Hitta tumörer tidigt med koloskopi

Den behandling av tjocktarmscancer och ändtarmscancer som är mest säker är att operera bort tumören. Denna behandlingsväg kräver att tumören hittas tidigt så att cancern inte hinner sprida sig till andra delar av kroppen. Koloskopi är den bästa undersökningen av tjocktarmens insida för att upptäcka tidiga slemhinneförändringar (polyper) samt ta bort dessa smärtfritt, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer.

Hur går en koloskopi till?

Koloskopier genomförs genom att läkaren inför ett koloskop, som är en mjuk slang, i ändtarmsöppningen för att undersöka tjocktarmen. Koloskopet är cirka en och en halv meter långt och kopplat till en dator och ett antal bildskärmar så att läkaren kan se hur det ser ut inuti tarmen. Koloskopin hjälper läkaren att diagnostisera eventuella tarmfickor (divertiklar), inflammation, sår eller cancer genom smärtfri provtagning av misstänkta och utsatta områden under din koloskopiundersökning.

Förberedelser inför en koloskopi

Inför den här typen av undersökning är förberedelser viktigt. Om tarmarna inte är tomma vid undersökningstillfället kan inte läkaren undersöka ordentligt. Dagarna före undersökningen är mat med mycket fibrer så som bröd och rotfrukter bäst att undvika. Dagen före eller samma dag som undersökningen får du dricka ett laxerande medel som hjälper dig att tömma tarmen. Mer information om hur förberedelserna går till och vilken mat du bör undvika får du från mottagningen i god tid innan undersökningen.

Många upplever att det är obehagligt eller obekvämt att göra en koloskopi. Detta är någonting läkarna är vana vid och om du berättar om dina bekymmer kan de hjälpa dig genom att förbereda dig på exakt vad som kommer hända och hur det kommer gå till. Alla som genomgår behandlingen får en bedövande salva vid ändrarmsöppningen som hjälper med obehaget. Om det behövs kan du även få lugnande läkemedel innan undersökningen.

Varför Prevcare?

Prevcare är en digital hälsoklinik som erbjuder avancerade hälsoundersökningar, snabbt och säkert. Vi tror att du som individ har kapacitet att förstå strukturerad information om din hälsa och därmed öka din motivation för ett hälsosammare liv. Med våra hälsoundersökningar så ger vi dig möjligheten att hålla dig själv informerad om din hälsa. Genom digital teknik vill vi kapa onödiga kostnader och ge dig direkt tillgång till avancerade, säkra och beprövade hälsoundersökningar.

Vid en privat koloskopi granskas dina bilder först av en specialistläkare. Därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter avslutad undersökning.

Läs mer och beställ din undersökning här!

Källor:
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/tjock-och-andtarmscancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik/tjocktarmscancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik/andtarmscancer
https://www.1177.se/Varmland/behandling–hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/titthalsundersokningar—skopier/koloskopi/
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar–besvar/cancer/cancerformer/tjocktarmscancer-och-andtarmscancer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/dodlighet-i-tjock-och-andtarmscancer/