Specifika undersökningar

Specifika undersökningar

Har du symptom och vill hitta orsaken?

Boka en privat magnetkameraundersökning av olika organ/kroppsdelar och boka en tid inom sju arbetsdagar och resultat inom sju arbetsdagar.

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Specifika undersökningar

Beställ utan remiss

och fyll i ditt digitala hälsoformulär inför din undersökning.

Specifika undersökningar

Undersökning inom 7 arbetsdagar

i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Karlstad, Sundsvall eller Borås.

Specifika undersökningar

Resultat inom 7 arbetsdagar

med skriftlig rapport av specialistläkare och vidare handläggning vid behov.

Prevcares specifika undersökningar

Med MR, ultraljudsundersökning av hjärtat, EKG eller
koloskopi kan ge svaret på dina symptom eller förhindra framtida sjukdom.

Varför specifik undersökning?
  • Du har symptom du vill hitta orsaken till, eller vill undersöka ett specifikt organ/kroppsdel.
  • Du vill kunna boka en undersökning snabbt utan remiss.
  • Du får resultat och rekommendationer av specialistläkare inom 7 arbetsdagar.
Avancerad och ofarlig undersökning
  • MR, ultraljud och koloskopi är mycket tillförlitliga, enkla, smärtfria, och avancerade metoder utan någon farlig strålning.
  • Dessa tekniker kan visualisera majoriteten av alla kroppens organ på mm-nivå.
Fördelar med undersökning
  • Via Prevcares undersökningar kan specialistläkare, snabbare och tydligare, kartlägga om det föreligger sjukdom eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symptom.
  • Remiss för vidare handläggning ingår vid behov.

Specifika undersökningar

Categories
MR Helrygg

MR Helrygg

Har du långvariga eller akuta ryggproblem med smärta i övre eller nedre ryggen, domningar och smärtutstrålning mot armar, skinkan, benen eller fötterna, ryggskott, smärta mellan skulderbladen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck, inklämning av nerver, spinal stenos, inflammation, artros, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör och andra sjukdomar i hals- bröst- eller ländryggen.

21 850 kr

MR Halsrygg

MR Halsrygg

Har du symptom i nacke, skuldra, axlar eller ut i armar och fingrar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i nacken/halsryggen.

12 450 kr

MR Bröstrygg

MR Bröstrygg

Har du symptom i bröstryggen? MR Bröstrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i bröstryggen.

12 450 kr

MR Ländrygg

MR Ländrygg

Har du symptom i ländryggen eller ut mot skinkan, ben eller fötter? MR Ländrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, Mb Bechterew, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, kotglidning, tumör eller andra sjukdomar i ländryggen.

12 450 kr

MR Höft

MR Höft

Har du smärtor i höft- eller bäckenregionen kan det bero på slitage på höftleden eller bäckenleder (artros), slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler eller andra sjukdomar. MR Höft undersöker båda höftlederna och bäckenet och kan ge svar på dina symptom.

12 450 kr

MR Axel

MR Axel

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation eller bristning i muskler som supraspinatus eller infraspinatus, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar i axelleden (artros), inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Armbåge

MR Armbåge

Har du värk i armbågen? Orsaken kan bero på inflammation (tennisarmbåge), bursit (slemsäcksinflammation), förslitning/artros, inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av armbågen kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Knä

MR Knä

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka skelettskador, broskslitage/artros, inflammation, menisk-, korsband- och ligamentskador, slemsäcksinflammation/Bakercysta, skelettskador eller andra sjukdomar.

12 450 kr

MR Fotled

MR Fotled

Har du smärtor i fotleden? Orsaken kan bero på stukning med skada på ligament och muskler, fraktur/skelettskada, förslitning av ledbrosk/artros, inflammation eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Fot

MR Fot

Har du smärtor i foten? Orsaken kan bero på stukning, inflammation eller skada på ligament och muskler, skelettskada/fraktur, förslitning av ledbrosk/artros, hälsporre eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Hjärna

MR Hjärna

Har du symptom med återkommande huvudvärk eller andra neurologiska symtom? Orsaken till dina symtom kan bero på tumör, multipel skleros (MS), infarkt (propp eller blödning), migrän, spänningshuvudvärk, aneurysm (åderbråck) eller andra sjukdomar i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

13 450 kr

MR Buk

MR Buk

Magnetröntgen av buken innebär undersökning av lever, gallblåsa/gallvägar, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar och lymfkörtlar i buken. Boka privat magnetkameraundersökning och få – bokad tid och resultat – inom sju arbetsdagar.

14 850 kr

MR Prostata

MR Prostata

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och som orsakar flest dödsfall bland män av cancer. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Har du ärftlighet för prostatacancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?

MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation (prostatit), godartad prostataförstoring eller elakartad tumör. Även sädesblåsor, urinblåsa, skelett och lymfkörtlar ingår vid denna undersökning.

14 850 kr

DT Lungor

DT Lungor

Har du symtom från lungor eller bröstkorg? Ihållande hosta, andfåddhet, väsande andning, ont i bröstkorgen eller svullna lymfkörtlar? DT Lungor/bröstkorg ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

12 450 kr

Hjärtundersökning

Hjärtundersökning

Hjärtinfarkt och stroke står idag för cirka 31% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsvikt, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

13 450 kr

Koloskopi

Koloskopi

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som IBS, tarmfickor/divertiklar eller hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor/divertiklar eller inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.

15 850 kr

Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar
Specifika undersökningar