Avancerad hälsoundersökning

Magnetröntgen Stockholm

 • Prevcare Clinic erbjuder privat magnetkameraundersökning i Stockholm, vilken många kallar magnetröntgen eller MR-röntgen till vardags. Genom undersökningen kan vi upptäcka tidiga tecken på cancer, stroke, inflammation och andra sjukdomar innan symptom uppstår.
 • Du får undersökning utan remiss inom 7 arbetsdagar efter beställning och genomgång av resultat av specialistläkare inom 7 arbetsdagar.
 • Våra undersökningar med magnetröntgen genomförs på Evidia Sabbatsberg Röntgen i Vasastan i centrala Stockholm.

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Röntgen Stockholm

Beställ utan remiss

Beställ magnetröntgen direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Röntgen Stockholm

Undersökning inom 7 arbetsdagar

Få din undersökningstid på Evidia Sabbatsberg Röntgen i Stockholm.

Röntgen Stockholm

Resultat inom 7 arbetsdagar

Få din individuella rapport med MR-svar och förklaring /rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

Prevcares Hälsoundersökningspaket

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende cancer och hjärt-kärlsjukdomar

Baspaket

MR Helkropp

MR-helkropp scanning undersöker 21 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka cancer, stroke, inflammation och andra sjukdomar på mm-nivå innan symptom uppträder, vilket är den bästa behandlingen.

31 950 kr

Röntgen Stockholm
\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros

Innefattar scanning av 21 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder

Pluspaket

MR Helkropp + Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 21 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 56% av alla dödsfall i Sverige.

42 950 kr

Röntgen Stockholm
\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros
\

Hjärta – EKG, Ultraljud (ekokardiografi), blodprov

 • Förmaksflimmer
 • Arytmi – rytmrubbningar
 • Hjärtinfarkt
 • Klaffel
 • Hjärtsvikt – nedsatt pumpförmåga
 • Hjärtmuskelinflammation – myokardit
 • Hjärtsäcken – perikardit
 • Blodflöden
 • Hjärtmissbildningar
 • Risk för hjärtsjukdom, åderförkalkning och diabetes (TG, Kol, HDL, LDL, kvot, ApoA1, ApoB, Apo-kvot, HbA1c)

Innefattar scanning av 22 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder
 • Hjärta: EKG + Ultraljud hjärta + Blodprover

Premiumpaket

MR Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 21 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Undersökningen ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 56% av alla dödsfall i Sverige.

56 950 kr

Röntgen Stockholm
\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros
\

Hjärta – EKG, Ultraljud (ekokardiografi), blodprov

 • Förmaksflimmer
 • Arytmi – rytmrubbningar
 • Hjärtinfarkt
 • Klaffel
 • Hjärtsvikt – nedsatt pumpförmåga
 • Hjärtmuskelinflammation – myokardit
 • Hjärtsäcken – perikardit
 • Blodflöden
 • Hjärtmissbildningar
 • Risk för hjärtsjukdom, åderförkalkning och diabetes (TG, Kol, HDL, LDL, kvot, ApoA1, ApoB, Apo-kvot, HbA1c)
\

Koloskopi - tjocktarm och ändtarm

 • Tumör
 • Polyper – smärtfri borttagning och analys av dessa vilket kan förhindra cancerutveckling
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Inflammation
 • Hemorrojder

Innefattar scanning av 24 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder
 • Hjärta: EKG + Ultraljud hjärta + Blodprover
 • Koloskopi: Tjocktarm + Ändtarm
 • Borttagande polyper tjocktarm och ändtarm samt ev. biopsier

Varför MR-röntgen hos
Prevcare I Stockholm

Direkt inblick i din hälsa med avancerad hälsokontroll

Genom en MR-röntgen på Evidia Sabbatsberg Röntgen i Stockholm kan du upptäcka tidiga tecken på sjukdom och scanna kroppen efter cancer, stroke eller andra sjukdomar på millimeter-nivå innan symptom uppträder.

Till skillnad från landsting och privata försäkringar behöver du inte ha några symptom för att genomgå en helkroppsundersökning hos oss.

Tidig upptäckt – bästa behandling

Bästa behandling vid allvarlig sjukdom som cancer och hjärt-kärlsjukdom är idag tidig upptäckt, vilket kan förhindra utveckling till något allvarligt. Med MR-Helkropp kan du känna dig trygg med att eventuella sjukdomar upptäcks i god tid, när prognosen för behandling fortfarande är mycket god.

Avancerad undersökningsteknik utan farlig strålning

MR, ultraljud och koloskopiundersökningar är tillförlitliga, enkla, smärtfria metoder utan farlig strålning.

Privat magnetröntgen i Stockholm utan remiss – inom 7 arbetsdagar

Med oss behöver du ingen remiss och vi har dessutom korta väntetider. Från att du skickar in ditt hälsoformulär får du göra din MR-röntgen i Stockholm inom 7 arbetsdagar. På Evidia Sabbatsberg Röntgen finns rätt utrustning och specialister inom respektive område som tar väl hand om dig.

Individuell rapport av specialistläkare inom 7 arbetsdagar

Dina resultat granskas först av en röntgenspecialist, därefter analyserar Prevcares läkare resultaten och sammanställer dessa i en skriftlig rapport tillsammans med individuella rekommendationer.

Genomgång med specialistläkare

Vid Prevcares undersökningspaket ingår genomgång av dina resultat med specialistläkare via telefon och dator.

Få bättre dialog med din läkare

Prevcares avancerade hälsoundersökningar ger dig resultat och kunskap att föra en bättre dialog med din läkare för snabbare diagnos och optimal behandling.

Privat MR-röntgen – remiss vid behov

Våra läkare skickar remiss till adekvat vårdgivare efter dialog med dig, för snabbare åtgärd, vid upptäckt av något allvarligt.

Specifika undersökningar

Categories
MR Helrygg

MR Helrygg

Har du långvariga eller akuta ryggproblem med smärta i övre eller nedre ryggen, domningar och smärtutstrålning mot armar, skinkan, benen eller fötterna, ryggskott, smärta mellan skulderbladen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck, inklämning av nerver, spinal stenos, inflammation, artros, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör och andra sjukdomar i hals- bröst- eller ländryggen.

21 850 kr

MR Halsrygg

MR Halsrygg

Har du symptom i nacke, skuldra, axlar eller ut i armar och fingrar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i nacken/halsryggen.

12 450 kr

MR Bröstrygg

MR Bröstrygg

Har du symptom i bröstryggen? MR Bröstrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i bröstryggen.

12 450 kr

MR Ländrygg

MR Ländrygg

Har du symptom i ländryggen eller ut mot skinkan, ben eller fötter? MR Ländrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, Mb Bechterew, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, kotglidning, tumör eller andra sjukdomar i ländryggen.

12 450 kr

MR Höft

MR Höft

Har du smärtor i höft- eller bäckenregionen kan det bero på slitage på höftleden eller bäckenleder (artros), slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler eller andra sjukdomar. MR Höft undersöker båda höftlederna och bäckenet och kan ge svar på dina symptom.

12 450 kr

MR Axel

MR Axel

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation eller bristning i muskler som supraspinatus eller infraspinatus, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar i axelleden (artros), inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Armbåge

MR Armbåge

Har du värk i armbågen? Orsaken kan bero på inflammation (tennisarmbåge), bursit (slemsäcksinflammation), förslitning/artros, inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av armbågen kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Knä

MR Knä

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka skelettskador, broskslitage/artros, inflammation, menisk-, korsband- och ligamentskador, slemsäcksinflammation/Bakercysta, skelettskador eller andra sjukdomar.

12 450 kr

MR Fotled

MR Fotled

Har du smärtor i fotleden? Orsaken kan bero på stukning med skada på ligament och muskler, fraktur/skelettskada, förslitning av ledbrosk/artros, inflammation eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Fot

MR Fot

Har du smärtor i foten? Orsaken kan bero på stukning, inflammation eller skada på ligament och muskler, skelettskada/fraktur, förslitning av ledbrosk/artros, hälsporre eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Hjärna

MR Hjärna

Har du symptom med återkommande huvudvärk eller andra neurologiska symtom? Orsaken till dina symtom kan bero på tumör, multipel skleros (MS), infarkt (propp eller blödning), migrän, spänningshuvudvärk, aneurysm (åderbråck) eller andra sjukdomar i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

13 450 kr

MR Buk

MR Buk

Magnetröntgen av buken innebär undersökning av lever, gallblåsa/gallvägar, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar och lymfkörtlar i buken. Boka privat magnetkameraundersökning och få – bokad tid och resultat – inom sju arbetsdagar.

14 850 kr

MR Prostata

MR Prostata

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och som orsakar flest dödsfall bland män av cancer. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Har du ärftlighet för prostatacancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?

MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation (prostatit), godartad prostataförstoring eller elakartad tumör. Även sädesblåsor, urinblåsa, skelett och lymfkörtlar ingår vid denna undersökning.

14 850 kr

DT Lungor

DT Lungor

Har du symtom från lungor eller bröstkorg? Ihållande hosta, andfåddhet, väsande andning, ont i bröstkorgen eller svullna lymfkörtlar? DT Lungor/bröstkorg ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

12 450 kr

Hjärtundersökning

Hjärtundersökning

Hjärtinfarkt och stroke står idag för cirka 31% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsvikt, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

13 450 kr

Koloskopi

Koloskopi

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som IBS, tarmfickor/divertiklar eller hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor/divertiklar eller inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.

15 850 kr

Röntgen Stockholm

MR-Röntgen I Stockholm för företag och privatpersoner

Via Prevcare Clinic kan du genomgå MR-röntgen utan remiss i Stockholm. MR-röntgen eller magnetkameraundersökning (MR) som den kallas korrekt innebär att man använder magnetfält i kombination med radiovågor för att generera bilder. Det finns inga hälsorisker med metoden och man kan därför kan undersöka sig med MR flera gånger utan någon som helst risk för strålskador. MR är en avancerad och detaljerad metod för att ta bilder av de flesta av kroppens organ samt leder, muskler och ryggrad.

Våra undersökningen visualiserar hela kroppen (så kallad MR-Helkropp) eller specifika kroppsdelar, beroende på vilket alternativ du väljer. Vid MR-Helkropp och våra paketundersökningar visualiseras 21 av kroppens organ från hjärnan ner till bäckenet på mm-nivå. Genom MR-teknik kan man hitta tecken på sjukdom tidigt innan symptom uppträder, vilket oftast är den bästa behandlingen.

Du får dina resultat i en skriftlig rapport, innehållande MR-utlåtande från röntgenspecialistläkare samt förklaring och rekommendation från Prevcares specialistläkare, oavsett heltäckande kroppsscanning eller undersökning av specifika kroppsdelar. Vid MR helkropp och alla våra paketundersökningar ingår genomgång med specialistläkare.

För att boka MR-röntgen via Prevcare i Stockholm gör du helt enkelt en beställning online och fyller i ditt därefter ditt digitala hälsoformulär. Efter att du fyllt i och skickat in ditt hälsoformulär kommer du att få en tid för magnetröntgen i Stockholm inom 7 arbetsdagar. Efter din undersökning får du dina resultat och genomgång inom 7 arbetsdagar med en specialistläkare.
Undersökningen med MR-röntgen sker på Evidia Röntgen Sabbatsbergs i Stockholm.

Röntgen Stockholm

Vem riktar sig Prevcares MR-röntgen i Stockholm till?

Vi riktar både till privatpersoner och företag. Särskilt du som är över 50 år, lever stressigt och har ärftlighet för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer, hjärtinfarkt och stroke eller är utsatt för andra riskfaktorer.

Hur ofta ska jag gå på en MR-röntgenundersökning?

Det varierar beroende på din ålder, vilka riskfaktorer du har vid din MR-undersökning. När du har gjort en undersökning hos oss kommer specialistläkaren att ange en tidsintervall som är lämplig för dig i den individuella rapporten tillsammans med resultaten.

Generellt rekommenderar vi dig som är över 50 år att göra en MR-röntgen vart annat eller tredje år.