Avancerad hälsoundersökning

Magnetkameraröntgen Stockholm

 • Prevcare Clinic erbjuder privat magnetkameraundersökning i Stockholm, vilken många kallar magnetröntgen eller MR-röntgen till vardags. Genom undersökningen kan vi upptäcka tidiga tecken på bland annat cancer, stroke, inflammation och andra sjukdomar innan symptom uppstår.
 • Du får undersökning utan remiss inom 7 arbetsdagar efter beställning och genomgång av resultat av specialistläkare inom 7 arbetsdagar.
 • Våra undersökningar med magnetröntgen genomförs på Aleris Röntgen Sabbatsberg i Vasastan i centrala Stockholm. Här kan du även genomgå ultraljudsundersökning, koloskopi, hjärtundersökning och blodprov.

Direkt inblick I din hälsa med avancerade hälsoundersökningar
Snabbt och säkert i 3 steg

Beställ utan remiss

med Prevcare kan du beställa magnetröntgen på privat röntgenmottagning i Stockholm utan läkarremiss. Hälsoformuläret fyller du enkelt i digitalt efter beställning.

Undersökning inom 7 arbetsdagar

oavsett vilken typ av MR-undersökning du väljer ser vi till att du får en tid inom 7 arbetsdagar.

Resultat inom 7 arbetsdagar

resultaten får du i en individuell skriftlig rapport ihop med en rekommendation från en specialistläkare. Om behov finns ingår vidare handläggning i undersökningen.

Prevcares Hälsoundersökningspaket

Ger dig direkt inblick i din hälsa avseende cancer och hjärt-kärlsjukdomar

Baspaket

MR Helkropp

MR-helkropp scanning undersöker 21 av kroppens vitala organ och blodkärl från hjärnan ner till bäckenet. MR är en avancerad, tillförlitlig, smärtfri och ofarlig metod utan strålning, som kan upptäcka cancer, stroke, inflammation och andra sjukdomar på mm-nivå innan symptom uppträder, vilket är den bästa behandlingen.

31 950 kr

\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros

Innefattar scanning av 21 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder

Pluspaket

MR Helkropp + Hjärtundersökning

MR-Helkropp + Hjärtundersökning innefattar vår avancerade MR-helkropp scanning av 21 vitala organ samt ultraljud av hjärtat, EKG och blodanalys. Syftet är att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 56% av alla dödsfall i Sverige.

41 950 kr

\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros
\

Hjärta – EKG, Ultraljud (ekokardiografi), blodprov

 • Förmaksflimmer
 • Arytmi – rytmrubbningar
 • Hjärtinfarkt
 • Klaffel
 • Hjärtsvikt – nedsatt pumpförmåga
 • Hjärtmuskelinflammation – myokardit
 • Hjärtsäcken – perikardit
 • Blodflöden
 • Hjärtmissbildningar
 • Risk för hjärtsjukdom, åderförkalkning och diabetes (TG, Kol, HDL, LDL, kvot, ApoA1, ApoB, Apo-kvot, HbA1c)

Innefattar scanning av 22 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder
 • Hjärta: EKG + Ultraljud hjärta + Blodprover

Premiumpaket

MR Helkropp + Hjärtundersökning + Koloskopi

Vårt mest omfattande paket innefattar MR-Helkropp scanning av 21 vitala organ, hjärtundersökning samt undersökning av tjock- och ändtarmens insida, koloskopi. Vid koloskopi kan man smärtfritt avlägsna polyper vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Undersökningen ger dig direkt inblick i din hälsa och möjlighet att tidigt identifiera förändringar som kan ge upphov till stroke, hjärtinfarkt och cancer, vilka idag står för 56% av alla dödsfall i Sverige.

54 950 kr

\

MR Hjärna + MR angiografi

 • Infarkt eller blödning (stroke)
 • Tumör, metastas
 • MS-plack (multipel skleros)
 • Tecken på atrofi-demenssjukdom
 • Aneurysm, missbildning i kärl
\

MR Hals

 • Tumör
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Sköldkörteln
 • Spottkörtlar
 • Larynx-strupe
\

MR Lungor, lungsäck, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas
 • Inflammation/infektion
 • Lungsäck (pleurit)
 • Lymfkörtlar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar

 • Tumör, metastas i bukens organ
 • Inflammation (t.ex. hepatit, pankreatit, cholangit)
 • Förfettning lever och bukspottkörtel
 • Cystor i bukens organ
 • Hinder i gallvägar och njurvägar
 • Åderbråck stora kroppspulsådern (aneurysm)
\

MR Bäcken - prostata, PSA-prov, livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar, bäcken, höftleder, muskelfästen

 • Tumör, metastas
 • Prostataförstoring
 • Inflammation prostata (prostatit)
 • Muskelknutor livmoder (myom)
 • Cystor äggstockar
 • Tarmfickor tjocktarm (divertiklar)
\

MR Skelett – halsrygg, bröstrygg, ländrygg, revben, bäcken, höftleder

 • Tumör, metastas
 • Diskbråck
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen)
 • Inflammation
 • Artros
\

Hjärta – EKG, Ultraljud (ekokardiografi), blodprov

 • Förmaksflimmer
 • Arytmi – rytmrubbningar
 • Hjärtinfarkt
 • Klaffel
 • Hjärtsvikt – nedsatt pumpförmåga
 • Hjärtmuskelinflammation – myokardit
 • Hjärtsäcken – perikardit
 • Blodflöden
 • Hjärtmissbildningar
 • Risk för hjärtsjukdom, åderförkalkning och diabetes (TG, Kol, HDL, LDL, kvot, ApoA1, ApoB, Apo-kvot, HbA1c)
\

Koloskopi - tjocktarm och ändtarm

 • Tumör
 • Polyper – smärtfri borttagning och analys av dessa vilket kan förhindra cancerutveckling
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Inflammation
 • Hemorrojder

Innefattar scanning av 24 organ

 • Hjärna + kärl i hjärnan
 • Ögonhålor
 • Bihålor
 • Hals
 • Lungor
 • Lungsäck
 • Aorta-kroppspulsådern
 • Lever
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Mjälte
 • Binjurar
 • Njurar
 • Lymfkörtlar
 • Urinblåsa
 • Prostata
 • Livmoder
 • Äggstockar
 • Halsrygg
 • Bröstrygg
 • Ländrygg
 • Bäcken
 • Höftleder
 • Hjärta: EKG + Ultraljud hjärta + Blodprover
 • Koloskopi: Tjocktarm + Ändtarm
 • Borttagande polyper tjocktarm och ändtarm samt ev. biopsier

Därför ska du genomgå vår
Magnetröntgen I Stockholm

Avancerad hälsokontroll ger direkt inblick i din hälsa

Genom en MR-röntgen på Aleris privata klinik i Stockholm kan du upptäcka tecken på sjukdom mycket tidigt. Inte minst cancer och stroke, men även andra sjukdomar som du inte upplever symptom av än.
Om du vänder dig till landsting/region eller privata försäkringar kan det vara svårt att få göra en magnetröntgen om du inte har symptom. Men med oss är det inga problem att boka undersökningen enkelt på vår hemsida på nätet.

Tidig upptäckt kan innebära bättre prognos

Om cancer eller hjärt-kärlsjukdom upptäcks tidigt, kanske innan symptom uppstår, kan utvecklingen av sjukdomen förhindras. Tidig upptäckt är med andra ord en stor fördel för behandling. Magnetröntgen kan fånga upp tecken på den här sortens åkommor medan prognosen för en behandling fortfarande är god.

Privat magnetröntgen i Stockholm utan remiss – med kort väntetid

Med oss behöver du ingen remiss. Och vi har dessutom korta väntetider. Från att du skickar in ditt hälsoformulär får du göra din MR-röntgen i Stockholm inom 7 arbetsdagar. Vi välkomnar dig på Aleris på Sabbatsbergs sjukhus, där det finns rätt utrustning och specialister som tar väl hand om dig.

Specialistläkare ger dig individuell hälsorapport inom 7 dagar

Resultaten från MR-undersökningen granskas först av en röntgenspecialist. Sedan går de vidare till Prevcares läkare för analys. Slutligen sammanställer läkaren dina resultat i en skriftlig rapport med individuella rekommendationer.

Gå igenom dina resultat med specialistläkare

Utöver den skriftliga rapporten ingår också en genomgång av resultaten från MR- undersökningen med specialistläkare vid de mer omfattande undersökningarna. Genomgången sker på telefon eller över dator.

Få verktyg för enklare dialog med din läkare

Efter en undersökning på vår privata magnetröntgen i Stockholm får du med dig nya resultat och kunskap. Utifrån det kan du föra en smidigare dialog med din läkare, vilket kan bidra till diagnos och behandling.

Efter undersökningen – få remiss för vidare handläggning vid behov

Om något allvarligt upptäcks vid en av våra undersökningar med magnetkamera i Stockholm skickar våra läkare naturligtvis en remiss till en passande vårdgivare. Allt för snabbare handläggning.

Specifika undersökningar

Categories

MR Helrygg

Har du långvariga eller akuta ryggproblem med smärta i övre eller nedre ryggen, domningar och smärtutstrålning mot armar, skinkan, benen eller fötterna, ryggskott, smärta mellan skulderbladen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck, inklämning av nerver, spinal stenos, inflammation, artros, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör och andra sjukdomar i hals- bröst- eller ländryggen.

21 850 kr

MR Halsrygg

Har du symptom i nacke, skuldra, axlar eller ut i armar och fingrar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, Multipel skleros (MS) i ryggmärgen, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i nacken/halsryggen.

12 450 kr

MR Bröstrygg

Har du symptom i bröstryggen? MR Bröstrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, tumör eller andra sjukdomar i bröstryggen.

12 450 kr

MR Ländrygg

Har du symptom i ländryggen eller ut mot skinkan, ben eller fötter? MR Ländrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, Mb Bechterew, artros, inklämning av nerver, skador i kotor, kotglidning, tumör eller andra sjukdomar i ländryggen.

12 450 kr

MR Höft

Har du smärtor i höft- eller bäckenregionen kan det bero på slitage på höftleden eller bäckenleder (artros), slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler eller andra sjukdomar. MR Höft undersöker båda höftlederna och bäckenet och kan ge svar på dina symptom.

12 450 kr

MR Axel

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation eller bristning i muskler som supraspinatus eller infraspinatus, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar i axelleden (artros), inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Armbåge

Har du värk i armbågen? Orsaken kan bero på inflammation (tennisarmbåge), bursit (slemsäcksinflammation), förslitning/artros, inklämning, skelettskador eller andra sjukdomar. MR-undersökning av armbågen kan hitta orsaken till dina symptom.

12 450 kr

MR Knä

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka skelettskador, broskslitage/artros, inflammation, menisk-, korsband- och ligamentskador, slemsäcksinflammation/Bakercysta, skelettskador eller andra sjukdomar.

12 450 kr

MR Fotled

Har du smärtor i fotleden? Orsaken kan bero på stukning med skada på ligament och muskler, fraktur/skelettskada, förslitning av ledbrosk/artros, inflammation eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Fot

Har du smärtor i foten? Orsaken kan bero på stukning, inflammation eller skada på ligament och muskler, skelettskada/fraktur, förslitning av ledbrosk/artros, hälsporre eller andra sjukdomar. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.

12 450 kr

MR Hjärna

Har du symptom med återkommande huvudvärk eller andra neurologiska symtom? Orsaken till dina symtom kan bero på tumör, multipel skleros (MS), infarkt (propp eller blödning), migrän, spänningshuvudvärk, aneurysm (åderbråck) eller andra sjukdomar i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

13 450 kr

MR Prostata

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och som orsakar flest dödsfall bland män av cancer. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Har du ärftlighet för prostatacancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?

MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation (prostatit), godartad prostataförstoring eller elakartad tumör. Även sädesblåsor, urinblåsa, skelett och lymfkörtlar ingår vid denna undersökning.

14 850 kr

DT Lungor

Har du symtom från lungor eller bröstkorg? Ihållande hosta, andfåddhet, väsande andning, ont i bröstkorgen eller svullna lymfkörtlar? DT Lungor/bröstkorg ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.

12 450 kr

Hjärtundersökning

Hjärtinfarkt och stroke står idag för cirka 31% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsvikt, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

13 450 kr

Koloskopi

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som IBS, tarmfickor/divertiklar eller hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor/divertiklar eller inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.

14 850 kr

MR-Röntgen I Stockholm för företag & privatpersoner

Du får dina resultat i en skriftlig individuell rapport, innehållande MR-utlåtande och rekommendation från en specialistläkare, oavsett heltäckande kroppsscanning eller undersökning av specifika kroppsdelar. Med oss kan du genomgå en MR-röntgen utan remiss i Stockholm. Metoden är smärtfri, tillförlitlig och ingen farlig strålning är inblandad.

Faktum är att magnetröntgen eller MR-röntgen egentligen heter magnetkameraundersökning. Ingen röntgenstrålning används i en MR-maskin. Tack vare det kan man undersöka en person vid flera tillfällen utan risk för påverkan från strålning. Kameran kan avbilda människokroppen från flera håll och synliggöra nästan alla organ, med tvärsnittsbilder och mycket detaljerad upplösning.

Undersökningen röntgar hela kroppen (så kallad MR-Helkropp) eller enskilda kroppsdelar, beroende på vilket alternativ du har valt. Vid MR- Helkroppundersökningen kan man se 14 av kroppens organ ner till millimeternivå. Det här gör det möjligt att upptäcka tecken på sjukdom innan symptom uppkommer. Tidig upptäckt är ofta en stor fördel om du behöver behandling för något.

För att boka en MR-röntgen med Prevcare i Stockholm gör du helt enkelt en beställning online och fyller i ditt därefter ditt digitala hälsoformulär. Från att hälsoformuläret skickas in får du en tid för magnetröntgen i Stockholm inom 7 arbetsdagar. När du har varit på undersökningen behöver du inte vänta mer än 7 dagar på ditt resultat och du får också en genomgång av resultaten med en specialistläkare.

Undersökningen med MR-röntgen sker på Aleris hos Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm. Sabbatsberg är ett sjukhus med rötter från 1800-talet där det idag bedrivs bland annat specialistvård och geriatrik. Här finns också Eastmaninstitutet som bedriver specialisttandvård. Aleris, dit du går för din magnetröntgen, har rutinerade specialistläkare och en komplett röntgenavdelning och laboratorium.

Vem riktar sig Prevcares MR-röntgen i Stockholm till?

Vi riktar oss i princip till alla. Särskilt du som är över 50 år, lever stressigt, har ärftlighet för allvarliga sjukdomar (exempelvis cancer, hjärtinfarkt och stroke) eller är utsatt för andra riskfaktorer.

Hur ofta ska jag gå på en röntgenundersökning?

Det varierar, bland annat beroende på hur gammal du är och vilka riskfaktorer du har. När du har gjort en undersökning hos oss kommer specialistläkaren att ange en tidsintervall som är lämplig för dig i den individuella rapporten tillsammans med resultaten.

Generellt rekommenderar vi dig som är över 50 år att göra en MR- undersökning var tredje år.