KOLOSKOPIUNDERSÖKNING

Undersökning av tjocktarm och ändtarm samt
borttagande och analys av polyper och
sjukliga förändringar. Förebygg tjock- och ändtarmscancer – i tid.

Beställ Koloskopi här14 850 KR

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA MED PRIVAT KOLOSKOPIUNDERSÖKNING – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss

Beställ din koloskopiundersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Koloskopiundersökning inom 10 dagar

Få din undersökningstid i Göteborg eller Karlstad inom 10 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

KOLOSKOPI

Förebygg tjock- och ändtarmscancer och utred långvariga symptom från tarmen

 • Varför koloskopiundersökning?

 • Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Symptom från tarmen beror oftast på ofarliga orsaker, men är du över 50 år och har symptom eller förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer kan det vara tecken på cancer.

  De vanligaste symptomen på tjocktarmscancer enligt Cancerfonden är:

  – Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor som diarré, förstoppning eller täta trängningar.
  – Kraftig slembildning kan också förekomma liksom smärta, ibland som knipsmärtor.
  – Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom.

 • Röntga tjocktarmen effektivt mot polyper

  Koloskopi är den bästa undersökningen av tjocktarmens insida för att upptäcka tidiga slemhinneförändringar (polyper) samt ta bort dessa smärtfritt, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer.


 • Koloskopi kan även diagnostisera tarmfickor (divertiklar), inflammation, sår eller cancer genom smärtfri provtagning av misstänkta och utsatta områden under din koloskopiundersökning.

 • Resultat av koloskopiundersökning från specialistläkare inom 7 dagar

 • Vid en privat koloskopi granskas dina bilder först av en specialistläkare. Därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter avslutad undersökning.

 • Dina resultat och din rapport finns under fliken “min journal” som du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symptom beror på och vilken behandling som finns till hands för just dig.
 • Resultat av vävnadsprov och remiss vid behov

 • Polyperna och de vävnadsprov (biopsier) som tas vid koloskopin analyseras av specialistläkare, vilket tar längre än 7 dagar att få svar på.

  Om vi upptäcker något allvarligt vid undersökningen eller analysen av dina vävnadsprover kommer vår läkare skicka remiss till adekvat vårdgivare för att du ska få rätt hjälp.

  Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

 

Vad kan man upptäcka vid en koloskopiundersökning?

 • Polyper
  • Små tidiga förändringar i tjocktarmen som kan utvecklas till tumörer
  • Vid upptäckt av polyper tas dessa bort enkelt och smärtfritt vid undersökningen, vilket kan förhindra cancerutveckling.
 • Tarmfickor (Divertiklar)
 • Inflammation (Morbus Crohn, Ulcerös Kolit)
 • Cancer

KLINIKER

VI ERBJUDER KOLOSKOPIUNDERSÖKNING I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG I FÖLJANDE KLINIKER

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg

SCANDINAVIAN GASTRO CLINIC

Nygatan 3
652 20 Karlstad

KLINIKER

VI erbjuder koloskopi i Stockholm och göteborg. Här finner du info om våra partnerkliniker.

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1

113 24 Stockholm

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,

413 46 Göteborg

SCANDINAVIAN GASTRO CLINIC

Nygatan 3

652 20 Karlstad

INFORMATION OM KOLOSKOPI

Vad är koloskopi?
 • Koloskopiundersökning är en undersökning av tjocktarmen, ändtarmen och ibland nedre delen av tunntarmen. En koloskopiundersökning utförs med ett smalt och böjligt fiberoptiskt instrument, ett så kallat endoskop, som förs upp i tarmen genom analöppningen.

  Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för över vyn av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinna och även ta vävnadsprov (biopsi) av denna.

  En koloskopiundersökning är vanligt efter en tarmoperation eller när man har långvariga och svårdiagnostiserade problem med magen. Detta för att se inflammationstillstånd och orsak till besvären.

  Koloskopi är ett viktigt verktyg när det gäller att särskilja två av våra vanligaste kroniska inflammationssjukdomar när det gäller tarmen; Chrons sjukdom och Ulcerös kolit.

  Det kan även vara aktuellt med en koloskopiundersökning vid misstanke om cancer i ett tidigt skede. Det kan vara lämpligt om man har en ärftlighet för tarmcancer, många polyper i tarmen eller har en kronisk inflammation i tarmen.

Så går en koloskopiundersökning till:
 • Innan din koloskopiundersökning får man salva för att bedöva ändtarmsöppningen. Därefter ligger man på en brits medan läkaren för in koloskopet genom ändtarmen.

 • En koloskopiundersökning kan ibland vara obehaglig just när endoskopet förs in, men om det behövs får man avslappnande och smärtstillande mediciner. Man har hela tiden kontakt med läkaren och personal.

 • Det tar ungefär 15-60 minuter att utföra en koloskopiundersökning och du har kontakt med din läkare under hela processen.
Förberedelser inför koloskopi

I din kallelse kommer du att få noggranna instruktioner in din kallelse gällande förberedelser inför din koloskopiundersökning.
Nedan har vi gjort en kort sammanfattning:

 • Vid undersökningen måste innehållet i tarmen tömmas med hjälp av laxermedel.
 • Om man tar mediciner som innehåller fibrer eller järnmedicin ska man sluta ta dessa en vecka innan. 
 • Om man har problem med hjärtat eller lungorna ska man berätta det för läkaren innan koloskopiundersökningen, gärna i samband med bokningen.

Det gäller även om du använder insulin eller tar blodförtunnande medicin.

  Att tänka på vid koloskopi
  • Efter din koloskopiundersökning kan du känna dig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som kommit in. Obehagen brukar försvinna av sig själv när luften kommer ut och denna process tar vanligtvis ett par timmar.

   Om du känner dig fortsatt dålig under dagen så råds du till att vila och du bör ta det lugnt efter din koloskopi.

    

  • Du kan äta och dricka som vanligt efter din koloskopiundersökning. Om du har fått lugnande medicin så får du stanna kvar på mottagningen i en till två timmar.

  • Du ska varken köra bil eller cykla hem efter din koloskopiundersökning! Detta är för att ens reaktionsförmåga och reflexer är nedsatt som en konsekvens av koloskopiundersökningen – även om du annars känner dig alert.

   Håll dig helt enkelt borta från reaktionskrävande aktiviteter tills nästa dag.

    

  • Om du vill får du gärna ta någon med dig till din koloskopiundersökning som sällskap och stöd.
  Bör man fasta inför koloskopi?
  Inför din koloskopiundersökning måste tarmen vara fullständigt tömd och ren genom laxering, det kan annars vara svårt att hitta orsaken till dina besvär. För att förbereda tarmen korrekt så ska du följa de förberedelser inför din koloskopi som är listade i kallelsen.

  Mediciner som innehåller fibrer eller järnmedicin ska man sluta ta dessa en vecka innan.
  Detsamma gäller om man använder insulin eller tar blodförtunnande medicin.

  Om du lider av huvudvärk eller frusenhet kan du dricka klara varma drycker med socker eller honung i.
  Med klara drycker menas bland annat läsk, sportdryck, vatten, buljong, thé utan mjölk och juice utan fruktkött.

  Varken kaffe eller rödfärgad dryck bör konsumeras på undersökningsdagen.
  Man kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

  Finns det risker med koloskopiundersökningar?

  Själva koloskopiundersökningen brukar inte ge några komplikationer.

  Däremot kan det bli komplikationer om du i samband med koloskopi får en behandling, även om det är mycket ovanligt.

  Om man exempelvis tar bort en polyp eller stoppar en blödning kan det bli större blödningar eller ett litet hål på tarmen. Men det är som sagt mycket ovanligt med några komplikationer alls i samband med en koloskopi.

  Det kan synas lite blod vid den första avföringen efter en koloskopi, sök vård om det fortsätter att komma blod vid flera tillfällen.

  Kan man få lugnande medel inför koloskopiundersökningen?

  Om du känner oro inför din koloskopi kan du få lugnande läkemedel. Det brukar dock räcka med den bedövande salvan som används vid ändtarmsöppningen.

  Undersökningen kan upplevas obehaglig när koloskopet förs in, men om det behövs får man som sagt lugnande och smärtstillande medel. Du får stöd av läkare och personal under hela undersökningen som berättar vad som sker hela tiden.

  Smärta och ont i magen efter koloskopi - vad gör jag?

  Under koloskopiundersökningen blåser man ofta in luft i tarmen för att tarmen ska utvidga sig och du kan därför känna dig uppblåst och ha ont i magen efter koloskopi. Magknip och gaser i magen är även mycket vanliga biverkningar och bör gå över under dagen.

  Det är inte ovanligt eller farligt med smärtan i magen, däremot bör smärtan gå över efter någon dag. Om du får feber eller får en eskalerande smärta bör du kontakta din läkare för rådgivning.

  Är det någon skillnad på en koloskopiundersökning i Göteborg eller Stockholm? Får jag samma behandling?

  Kvalitén och utförandet av koloskopiundersökningen är identisk i Stockholm och Göteborg.

  Alla undersökningar utförs och analyseras av Prevcares erfarna läkare oavsett vilken ort du väljer!

  Önskar du mer info om Prevcares paket-undersökningar och enskilda undersökningar

  Har du inte hittat den undersökning du önskar?

  Kontakta oss

  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
  • Hjärtundersökning
  • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
  • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
  • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
  • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
  • Polyper
  • Tumör
  • Tarmfickor (divertiklar)
  • Sår i slemhinnan
  • Inflammation i slemhinnan
  • Hemorrojder
  • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
  • Hjärtundersökning
  • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
  • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
  • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
  • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
  • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
  • Tumör i hjärna eller bihålor
  • MS-plack i hjärnan
  • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
  • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
  • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
  • MR Lungor
  • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
  • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
  • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
  • Tumör i bukens organ
  • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
  • Leverförfettning och andra leverförädnringar
  • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
  • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
  • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
  • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
  • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
  • Tumör i livmoder och äggstockar
  • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
  • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
  • Urinblåsa
  • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
  • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
  • Tumör
  • Metastaser
  • Inflammation
  • Artros i höftleder och bäcken.
  • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.