Koloskopi2018-03-06T18:33:09+00:00

direkt inblick i din hälsa – snabbt och säkert

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 10 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm inom 10 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

KOLOSKOPI

Förebygg tjocktarmscancer och utred symptom från tarmen

Varför Koloskopi?
-Upptäck tjock- och ändtarmscancer i tid.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Symptom från tarmen beror oftast på ofarliga orsaker, men är du över 50 år och har symptom eller förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer kan det vara tecken på cancer.
De vanligaste symptomen på tjocktarmscancer enligt cancerfonden är:

 • Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor som diarré, förstoppning eller täta trängningar.
 • Kraftig slembildning kan också förekomma liksom smärta, ibland som knipsmärtor.
 • Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom.

Koloskopi är den bästa undersökningen av tjocktarmens insida för att upptäcka tidiga slemhinneförändringar (polyper) samt ta bort dessa smärtfritt, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Koloskopi kan även diagnostisera tarmfickor (divertiklar), inflammation, sår eller cancer genom smärtfri provtagning av misstänkta områden vid undersökningen.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 dagar

Vid din undersökning, granskas dina bilder först av en specialistläkare, därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen. Dina resultat/rapport finns i fliken “min journal” som du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symptom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Resultat av vävnadsprov och remiss vid behov

Polyper och vävnadsprov (biopsier) som tas vid koloskopin analyseras av specialistläkare, vilket tar längre än 7 dagar att få svar på.
Om vi upptäcker något allvarligt vid undersökningen eller analysen av dina vävnadsprover kommer vår läkare skicka remiss till adekvat vårdgivare för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

 • Vad kan man upptäcka vid Koloskopi?

 • Polyper
  – Små tidiga förändringar i tjocktarmen som kan utvecklas till tumörer
  – Vid upptäckt av polyper tas dessa bort enkelt och smärtfritt vid undersökningen, vilket kan förhindra cancerutveckling.
 • Tarmfickor (Divertiklar)
 • Inflammation (Morbus Crohn, Ulcerös Kolit)
 • Cancer

KLINIKER

Här kan du genomgå Koloskopi

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

Beställ Koloskopi12 500 KR

Ingår även i undersökningspaket – läs mer här

INFORMATION OM KOLOSKOPI

 • Koloskopi kallas undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop. Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för över vyn av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinna och även ta vävnadsprov av denna.
 • Innan undersökningen får man salva för att bedöva ändtarmsöppningen. Därefter ligger man på en brits medan läkaren för in koloskopet genom ändtarmen.
 • Undersökningen kan ibland vara obehaglig just när koloskopet förs in, men om det behövs får man avslappnande och smärtstillande mediciner. Man har hela tiden kontakt med läkaren och personal.
 • En undersökning kan ta mellan 15-60 minuter.
I din kallelse kommer du att få noggranna instruktioner om förberedelser inför undersökningen.
Nedan har vi gjort en kort sammanfattning:

 • Vid undersökningen måste innehållet i tarmen tömmas med hjälp av laxermedel.
 • Om man tar mediciner som innehåller fibrer eller järnmedicin ska man sluta ta dessa en vecka innan.
 • Om man har problem med hjärtat eller lungorna ska man berätta det för läkaren.
 • Detsamma gäller om man använder insulin eller tar blodförtunnande medicin.
 • Efter undersökningen kan man känna sig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som kommit in. Obehagen brukar försvinna när luften kommer ut.
 • Man kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen. Om du fått lugnande medicin får du stanna kvar på mottagningen i en till två timmar.
 • Man ska inte köra bil hem.
 • Om du vill får du gärna ta någon med dig till undersökningen.

KOLOSKOPI

Undersökning av tjocktarm och ändtarm samt borttagande och analys av polyper och sjukliga förändringar.

Beställ Koloskopi12 500 KR

Ingår även i undersökningspaket – läs mer här

direkt inblick i din hälsa – snabbt och säkert

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 10 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm inom 10 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

KOLOSKOPI

Förebygg tjocktarmscancer och utred symptom från tarmen

Varför Koloskopi?
-Upptäck tjock- och ändtarmscancer i tid.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Symptom från tarmen beror oftast på ofarliga orsaker, men är du över 50 år och har symptom eller förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer kan det vara tecken på cancer.
De vanligaste symptomen på tjocktarmscancer enligt cancerfonden är:

 • Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor som diarré, förstoppning eller täta trängningar.
 • Kraftig slembildning kan också förekomma liksom smärta, ibland som knipsmärtor.
 • Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom.

Koloskopi är den bästa undersökningen av tjocktarmens insida för att upptäcka tidiga slemhinneförändringar (polyper) samt ta bort dessa smärtfritt, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer. Koloskopi kan även diagnostisera tarmfickor (divertiklar), inflammation, sår eller cancer genom smärtfri provtagning av misstänkta områden vid undersökningen.

Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 dagar

Vid din undersökning, granskas dina bilder först av en specialistläkare, därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen. Dina resultat/rapport finns i fliken “min journal” som du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symptom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.

Resultat av vävnadsprov och remiss vid behov

Polyper och vävnadsprov (biopsier) som tas vid koloskopin analyseras av specialistläkare, vilket tar längre än 7 dagar att få svar på.
Om vi upptäcker något allvarligt vid undersökningen eller analysen av dina vävnadsprover kommer vår läkare skicka remiss till adekvat vårdgivare för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

 • Vad kan man upptäcka vid Koloskopi?

 • Polyper
  – Små tidiga förändringar i tjocktarmen som kan utvecklas till tumörer
  – Vid upptäckt av polyper tas dessa bort enkelt och smärtfritt vid undersökningen, vilket kan förhindra cancerutveckling.
 • Tarmfickor (Divertiklar)
 • Inflammation (Morbus Crohn, Ulcerös Kolit)
 • Cancer

KLINIKER

Här kan du genomgå KOLOSKOPI


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

Beställ Koloskopi12 500 KR

Ingår även i undersökningspaket – läs mer här

INFORMATION OM KOLOSKOPI

 • Koloskopi kallas undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop. Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för över vyn av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinna och även ta vävnadsprov av denna.
 • Innan undersökningen får man salva för att bedöva ändtarmsöppningen. Därefter ligger man på en brits medan läkaren för in koloskopet genom ändtarmen.
 • Undersökningen kan ibland vara obehaglig just när koloskopet förs in, men om det behövs får man avslappnande och smärtstillande mediciner. Man har hela tiden kontakt med läkaren och personal.
 • En undersökning kan ta mellan 15-60 minuter.
I din kallelse kommer du att få noggranna instruktioner om förberedelser inför undersökningen.
Nedan har vi gjort en kort sammanfattning:

 • Vid undersökningen måste innehållet i tarmen tömmas med hjälp av laxermedel.
 • Om man tar mediciner som innehåller fibrer eller järnmedicin ska man sluta ta dessa en vecka innan.
 • Om man har problem med hjärtat eller lungorna ska man berätta det för läkaren.
 • Detsamma gäller om man använder insulin eller tar blodförtunnande medicin.
 • Efter undersökningen kan man känna sig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som kommit in. Obehagen brukar försvinna när luften kommer ut.
 • Man kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen. Om du fått lugnande medicin får du stanna kvar på mottagningen i en till två timmar.
 • Man ska inte köra bil hem.
 • Om du vill får du gärna ta någon med dig till undersökningen.