HJÄRTUNDERSÖKNING

Undersökning med EKG, ultraljudsscreening av hjärtat och blodanalys avseende risk för hjärtsjukdom och diabetes.

Beställ Hjärtundersökning13 450 KR

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss

Beställ din hjärtundersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

 

Undersökning inom 10 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg eller Helsingborg inom 10 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

HJÄRTUNDERSÖKNING

Minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

 • Vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Livsstilssjukdomar som hjärtinfarkt och stroke står idag för 35 % av alla dödsfall i Sverige. Plackbildning och uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder.
 • Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och eventuell behandling förhindra utveckling av allvarlig sjukdom.

 • Vad ingår i en hjärtundersökning?
 • Det som ingår i Prevcares hjärtundersökning är blodprover, ultraljud av hjärtat och vilo-EKG.

  1. Blodprov av blodfetter och blodsocker
  Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, Kvot LDL/HDL, Apo A1, Apo B, Kvot Apo B/A1 och HbA1c
  Höga blodfetter/kolesterol är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. När blodfetterna blir förhöjda kan det börja lagras fett inne i blodkärlen.

  Det finns olika typer av blodfetter:

  En sort heter HDL – ”det goda kolesterolet” – vilket transporterar bort kolesterol från blodkärlen till levern, där det bryts ned.

  LDL som är det “onda kolesterolet” transporterar istället kolesterol till blodkärlen och på så sätt påskyndas åderförfettningen.

 • Har du en ofördelaktig fördelning mellan goda och onda blodfetter kan det öka din risk för stroke- och hjärtkärlsjukdomar. Genom rätt kost och motion kan du sänka det onda kolesterolet LDL och höja det goda kolesterolet HDL. Därmed minskar du din risk för stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

  HbA1c används för att diagnostisera diabetes eller din risk för att utveckla diabetes. Detta test används även för att följa blodsockervärden för dig som redan har fått diagnosen diabetes.

2. Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi)
Ultraljud av hjärtat görs för att kontrollera hjärtrummens storlek, hjärtats rörlighet, samt hjärtklaffarnas funktion och utseende. Även blodflödet i hjärtat och dess hastighet undersöks. Därmed kan man bestämma hjärtats pumpkapacitet vilket visar hur effektivt hjärtat är på att syresätta kroppens alla organ.

3. EKG-undersökning

EKG är en avbildning av hjärtats elektriska impulser och dess utseenden (EKG-kurvan). Genom att dokumentera dina hjärtslag kan man påvisa kardiovaskulära sjukdomar som förmaksflimmer, hjärtinfarkt och allvarliga rytmstörningar som kan orsaka exempelvis plötsligt hjärtstopp.

 • Resultat av undersökning från specialistläkare inom 7 dagar
 • Vid din undersökning, granskas dina bilder först av en hjärtspecialist, därefter analyserar och sammanställer Prevcares läkare resultaten i en individuell skriftlig rapport som du får inom 7 arbetsdagar efter undersökningen. Dina resultat/rapport finns i fliken “min journal” som du kan skriva ut och ta med till din läkare. På så sätt kommer ni snabbare fram till vad dina symptom beror på och vilken behandling som finns till hands för dig.
 • Remiss till specialist vid behov
 • Om vi upptäcker något allvarligt vid din undersökning kommer vår läkare skicka remiss till din vårdcentral eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen hos Prevcare Clinic.

Vad kan man upptäcka vid hjärtundersökning?

 • Hjärtmissbildningar
 • Klaffel
 • Förstoring av hjärtmuskeln
 • Vätska i hjärtsäcken
 • Förmaksflimmer
 • Rytmrubbningar
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtats pumpkapacitet
 • Risk för hjärtsjukdom och diabetes

KLINIKER

HÄR KAN DU GENOMGÅ HJÄRTUNDERSÖKNING

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg

FROGNER HEART

Dag Hammarskjöldsväg 79
Helsingborg

KLINIKER

Här kan du genomgå Hjärtaundersökning

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg

FROGNER HEART

Dag Hammarskjöldsväg 79
Helsingborg

INFORMATION OM MR HJÄRTUNDERSÖKNING

Vad ingår i en hjärtundersökning?
Det som ingår i Prevcares hjärtundersökning är blodprover, ultraljud av hjärtat och Vilo-EKG.

1. Blodprover av blodfetter, kolesterol och blodsocker:
Triglycerider
Kolesterol
HDL
LDL
Kvot LDL/HDL
Apo A1
Apo B
Kvot Apo B/A1
HbA1c

2. Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi)
Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat. Man undersöker hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion. Det krävs inga särskilda förberedelser.

3. EKG-undersökning.
EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med ett EKG går det att upptäcka hjärtsjukdomar och störningar i hjärtats rytm.a hjärtsjukdomar och störningar i hjärtats rytm.

Så går en hjärtundersökning till:

Ultraljud hjärta:

 • Undersökningen går till så att du får ligga på vänster sida. En ultraljudsgivare sätts mot bröstkorgen och sänder ut ultraljud som reflekteras mot hjärtats olika delar. Signalen omvandlas till en rörlig bild på ultraljudsapparatens bildskärm.
 • Undersökningen tar mellan 30-60 minuter.

EKG:
Du får ligga på rygg med totalt 10 elektroder (små klisterlappar) som placeras på bröstkorgen, handlederna och vristerna. Elektroderna fångar upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Detta är en kort och smärtfri undersökning som tar ca 10 min.

Så tar du blodprover vid hjärtundersökning:
Blodprover:
Inför blodprovstagning behöver du vara fastande från midnatt kvällen innan, samt ta blodproverna innan kl. 9:30. När du kommer till labbet/kliniken tar du en nummerlapp och väntar tills ditt nummer ropas upp. Du behöver enbart visa upp legitimation till sköterskan innan provtagningen.

Önskar du mer info om Prevcares paket-undersökningar och enskilda undersökningar

Har du inte hittat den undersökning du önskar?

Kontakta oss

 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
 • Polyper
 • Tumör
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Sår i slemhinnan
 • Inflammation i slemhinnan
 • Hemorrojder
 • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.