Enskilda undersökningar2018-03-06T18:45:52+00:00

direkt inblick i din hälsa – snabbt och säkert

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping eller Karlstad inom 7 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

PREVCARES ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Med MR, ultraljudsundersökning eller koloskopi kan du få svaret på dina symptom eller förhindra framtida sjukdom.

Varför enskild undersökning?

 • Du har symptom du inte lyckats reda ut, eller vill undersöka ett specifikt organ/skelettdel.
 • Du vill genomgå undersökning senast inom 7 dagar utan remiss.
 • Du får resultat och rekommendationer av specialistläkare inom 7 dagar.

Avancerad och ofarlig undersökning

 • MR, ultraljud och koloskopi är mycket tillförlitliga, enkla, smärtfria, och avancerade metoder utan någon farlig strålning.
 • Dessa tekniker kan visualisera majoriteten av alla kroppens organ på mm-nivå.

Fördelar med undersökning

 • Via Prevcares undersökningar kan specialistläkare, snabbare och tydligare, kartlägga om det föreligger sjukdom eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symptom.
 • Remiss för vidare handläggning ingår vid behov.

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Läs mer om Prevcares enskilda undersökningar:

SKELETT

MR HALSRYGG

Har du symptom i nacke, skuldra eller axlar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, slitage/artrit, in-klämning av nerver eller andra sjukdomar i nacke/halskotor.
Läs mer

Beställ MR Halsrygg9 500 KR

MR HELRYGG

Har du långvariga ryggproblem såsom ryggskott, smärta mellan skulderbladen, övre/nedre ryggsmärtor eller utstrålning av smärta i benen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck/ förslitningar, spinal stenos, inflammation, tumörer och andra sjukdomar i hela ryggen.
Läs mer

Beställ MR Helrygg12 500 KR

MR HÖFT

Har du smärtor i höftregionen kan det bero på slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler, eller slitage på höftleden (artrit). MR Höft undersöker höftlederna på båda sidor och kan ge svar på dina symptom.
Läs mer

Beställ MR Höft9 500 KR

MR AXEL

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.
Läs mer

Beställ MR Axel9 500 KR

MR KNÄ

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka slitage/artros, infla-mmation eller menisk-, korsband- och ligamentskador.
Läs mer

Beställ MR Knä9 500 KR

MR FOT/FOTLED

Har du smärtor i fot eller fotled kan det bero på en stukning, fraktur, artros, förslitning eller inflammation. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara. Välj mellan Fot-undersökning eller Fotled-undersökning.
Läs mer

Beställ MR Fot9 500 KR

Beställ MR Fotled9 500 KR

ORGAN

MR HJÄRNA

Har du symptom som återkommande huvudvärk? Dina symptom kan bero på Hortons huvudvärk, migrän, spännings-huvudvärk, tumör, substansförändringar eller andra neurologiska orsaker i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.
Läs mer

Beställ MR Hjärna10 500 KR

MR PROSTATA
+ LYMFKÖRTLAR + PSA

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Är du över 50 år och har förhöjda ärftliga anlag för prostata-cancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?
MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation, prostataförstoring eller elakartad tumör.
Läs mer

Beställ MR Prostata10 800 KR

HJÄRTUNDERSÖKNING

Hjärtinfarkt och stroke står idag för ca 35% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärt-infarkt, rytmrubbningar, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.
Läs mer

Beställ Hjärtundersökning10 800 KR

KOLOSKOPI

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor (devertiklar) och inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.
Läs mer

Beställ Koloskopi12 500 KR

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Läs mer om:

MR-Helkropp + övriga undersökningspaket

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SOPHIAHEMMET

Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

Unilabs Malmö Arena Röntgen

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Har du symptom och vill hitta orsaken?

direkt inblick i din hälsa – snabbt och säkert

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping eller Karlstad inom 7 dagar.

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

PREVCARES ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Med MR, ultraljudsundersökning eller koloskopi kan du få svaret på dina symptom eller förhindra framtida sjukdom.

Varför enskild undersökning?

 • Du har symptom du inte lyckats reda ut, eller vill undersöka ett specifikt organ/skelettdel.
 • Du vill genomgå undersökning senast inom 7 dagar utan remiss.
 • Du får resultat och rekommendationer av specialistläkare inom 7 dagar.

Avancerad och ofarlig undersökning

 • MR, ultraljud och koloskopi är mycket tillförlitliga, enkla, smärtfria, och avancerade metoder utan någon farlig strålning.
 • Dessa tekniker kan visualisera majoriteten av alla kroppens organ på mm-nivå.

Fördelar med undersökning

 • Via Prevcares undersökningar kan specialistläkare, snabbare och tydligare, kartlägga om det föreligger sjukdom eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symptom.
 • Remiss för vidare handläggning ingår vid behov.

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Läs mer om Prevcares enskilda undersökningar:

SKELETT

MR HALSRYGG

Har du symptom i nacke, skuldra eller axlar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, slitage/artrit, in-klämning av nerver eller andra sjukdomar i nacke/halskotor.
Läs mer

Beställ MR Halsrygg9 500 KR

MR HELRYGG

Har du långvariga ryggproblem såsom ryggskott, smärta mellan skulderbladen, övre/nedre ryggsmärtor eller utstrålning av smärta i benen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck/ förslitningar, spinal stenos, inflammation, tumörer och andra sjukdomar i hela ryggen.
Läs mer

Beställ MR Helrygg12 500 KR

MR HÖFT

Har du smärtor i höftregionen kan det bero på slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler, eller slitage på höftleden (artrit). MR Höft undersöker höftlederna på båda sidor och kan ge svar på dina symptom.
Läs mer

Beställ MR Höft9 500 KR

MR AXEL

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.
Läs mer

Beställ MR Axel9 500 KR

MR KNÄ

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka slitage/artros, infla-mmation eller menisk-, korsband- och ligamentskador.
Läs mer

Beställ MR Knä9 500 KR

MR FOT/FOTLED

Har du smärtor i fot eller fotled kan det bero på en stukning, fraktur, artros, förslitning eller inflammation. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara. Välj mellan Fot-undersökning eller Fotled-undersökning.
Läs mer

Beställ MR Fot9 500 KR

Beställ MR Fotled9 500 KR

ORGAN

MR HJÄRNA

Har du symptom som återkommande huvudvärk? Dina symptom kan bero på Hortons huvudvärk, migrän, spännings-huvudvärk, tumör, substansförändringar eller andra neurologiska orsaker i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.
Läs mer

Beställ MR Hjärna10 500 KR

MR PROSTATA + LYMFKÖRTLAR + PSA

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Är du över 50 år och har förhöjda ärftliga anlag för prostata-cancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?
MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation, prostataförstoring eller elakartad tumör.
Läs mer

Beställ MR Prostata10 800 KR

HJÄRTUNDERSÖKNING

Hjärtinfarkt och stroke står idag för ca 35% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärt-infarkt, rytmrubbningar, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.
Läs mer

Beställ Hjärtundersökning10 800 KR

KOLOSKOPI

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor (devertiklar) och inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.
Läs mer

Beställ Koloskopi12 500 KR

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Läs mer om:

MR-Helkropp + övriga undersökningspaket

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar


Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >