ENSKILDA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Har du symptom och vill hitta orsaken?

 • Boka en privat magnetkameraundersökning av olika organ och få en bokad tid inom sju dagar och resultat inom sju dagar.

DIREKT INBLICK I DIN HÄLSA – SNABBT OCH SÄKERT

Beställ utan remiss

Beställ din undersökning direkt utan remiss och fyll i ditt hälsoformulär digitalt.

Undersökning inom 7 dagar

Få din undersökningstid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Borås eller Karlstad inom 7 dagar

Resultat inom 7 dagar

Få din individuella rapport och rekommendation av specialistläkare. Vidare handläggning ingår vid behov.

PREVCARES ENSKILDA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Med MR, ultraljudsundersökning eller koloskopi kan du få svaret på dina symptom eller förhindra framtida sjukdom.

Varför enskild undersökning?

 • Du har symptom du inte lyckats reda ut, eller vill undersöka ett specifikt organ/skelettdel.
 • Du vill genomgå undersökning senast inom 7 dagar utan remiss.
 • Du får resultat och rekommendationer av specialistläkare inom 7 dagar.

Avancerad och ofarlig undersökning

 • MR, ultraljud och koloskopi är mycket tillförlitliga, enkla, smärtfria, och avancerade metoder utan någon farlig strålning.
 • Dessa tekniker kan visualisera majoriteten av alla kroppens organ på mm-nivå.

Fördelar med undersökning

 • Via Prevcares undersökningar kan specialistläkare, snabbare och tydligare, kartlägga om det föreligger sjukdom eller annan avvikelse som kan vara orsaken till dina symptom.
 • Remiss för vidare handläggning ingår vid behov.

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Läs mer om Prevcares enskilda undersökningar:

SKELETT

MR HELRYGG

Har du långvariga ryggproblem såsom ryggskott, smärta mellan skulderbladen, övre/nedre ryggsmärtor eller utstrålning av smärta i benen? MR Helrygg kan upptäcka diskbråck/ förslitningar, spinal stenos, inflammation, tumörer och andra sjukdomar i hela ryggen.
Läs mer

MR HALSRYGG

Har du symptom i nacke, skuldra eller axlar? MR Halsrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver eller andra sjukdomar i nacke/halskotor.
Läs mer

MR BRÖSTRYGG

Har du symptom i bröstryggen? MR Bröstrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, artros, inklämning av nerver eller andra sjukdomar i bröstkotor.
Läs mer

MR LÄNDRYGG

Har du symptom i ländryggen? MR Ländrygg undersökning kan upptäcka diskbråck, spinal stenos, Mb Bechterew, artros, inklämning av nerver eller andra sjukdomar i ländkotor.
Läs mer

MR HÖFT

Har du smärtor i höftregionen kan det bero på slemsäcksinflammation (bursit), ansträngda höftmuskler, eller slitage på höftleden (artros). MR Höft undersöker båda höftlederna och bäckenet och kan ge svar på dina symptom.
Läs mer

MR AXEL

Har du värk i axeln? Orsaken till smärta i axeln kan bero på inflammation, bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar eller andra sjukdomar. MR-undersökning av axeln kan hitta orsaken till dina symptom.
Läs mer

MR ARMBÅGE

Har du värk i armbågen? Orsaken kan bero på inflammation (tennisarmbåge), bursit (slemsäcksinflammation), förslitningar eller andra sjukdomar. MR-undersökning av armbågen kan hitta orsaken till dina symptom.
Läs mer

MR KNÄ

Har du symptom från knät/knän? Med en MR Knä undersökning kan du snabbt och säkert upptäcka slitage/artros, infla-mmation eller menisk-, korsband- och ligamentskador.
Läs mer

MR FOTLED

Har du smärtor i fotleden kan det bero på en stukning, fraktur, artros, förslitning eller inflammation. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.
Läs mer

MR FOT

Har du smärtor i foten kan det bero på en stukning, fraktur, artros, förslitning eller inflammation. Med denna undersökning får du snabb inblick i vilken typ av skada det kan vara.
Läs mer

ORGAN

MR HJÄRNA

Har du symptom som återkommande huvudvärk? Dina symptom kan bero på Hortons huvudvärk, migrän, spännings-huvudvärk, tumör, substansförändringar eller andra neurologiska orsaker i hjärnan. Med en MR Hjärna undersöks hjärnan, skallen, hjärnans kärl, bihålor och ögonhålor. Detta ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.
Läs mer

MR PROSTATA
+ LYMFKÖRTLAR + PSA

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar främst äldre män – ca hälften är 70 år och ett fåtal är 40 år vid diagnos enligt cancer-fonden. Är du över 50 år och har förhöjda ärftliga anlag för prostata-cancer? Är du orolig att drabbas av prostatacancer? Har du en känd prostata-sjukdom och vill kontrollera denna?
MR undersökning av prostatakörteln ger en mycket detaljerad bild av körtelns form, storlek och signal avseende konsistens, vilket kan ge klarhet om det föreligger godartad inflammation, prostataförstoring eller elakartad tumör.
Läs mer

DT LUNGOR

Har du symptom från lungor eller bröstkorg? Ihållande hosta, andfåddhet, väsande andning eller svullna lymfkörtlar? DT Lungor/bröstkorg ger en säker och detaljerad bild av vad dessa symtom kan bero på.
Läs mer

HJÄRTUNDERSÖKNING

Hjärtinfarkt och stroke står idag för ca 35% av alla dödsfall. Uppbyggnad av farliga fetter i blodkärlen uppstår inte över en natt, utan utvecklas under många år innan symptom uppträder. Hälften av alla som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare. Med hjärt-undersökning (EKG, ultraljud, blodanalys) kan man upptäcka förmaksflimmer, hjärt-infarkt, rytmrubbningar, klaffel, förhöjda blodfetter som tyder på ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.
Läs mer

KOLOSKOPI

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.
Har du förhöjda ärftliga anlag för tjocktarmscancer eller symptom från tarmen som blod i avföring, diarré, knipsmärtor eller uppkördhetskänsla? I många fall kan det bero på ofarliga orsaker som hemorrojder, men är du över 50 år kan det även bero på cancer i tjocktarmen. Genom koloskopi kan man diagnostisera polyper, tumör, tarmfickor (devertiklar) och inflammation i tarmen i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan man avlägsna polyper smärtfritt, vilka kan vara förstadier till cancer. Därmed kan man förhindra att tjocktarmscancer uppstår i framtiden.
Läs mer

PREVCARES UNDERSÖKNINGSPAKET

Läs mer om:

MR-Helkropp + övriga undersökningspaket

KLINIKER

HÄR KAN DU GENOMGÅ PREVCARES UNDERSÖKNINGAR

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL

Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING

Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN UMEÅ

Renmarktstorget 12 C
903 26 Umeå
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN BORÅS

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

KLINIKER

Här kan du genomgå Prevcares undersökningar

ALERIS SOPHIAHEMMET


Valhallavägen 91
114 86 Stockholm
Läs mer >

ALERIS SABBATSBERG SJUKHUS


Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN ANNEDAL


Arvid Wallgrens backe 4A,
413 46 Göteborg
Läs mer >

UNILABS MALMÖ ARENA


Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN JÖNKÖPING


Batterigatan 11
553 05 Jönköping
Läs mer >

ALERIS RÖNTGEN KARLSTAD


Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad
Läs mer >

Jag har ett hektiskt arbetsliv, cyklar till och från jobbet och försöker hinna träna två gånger i veckan. Min pappa dog tidigt i hjärtinfarkt endast 42 år gammal och även min bror har drabbats. Eftersom jag vet att jag har högre ärftlig risk för hjärtsjukdom kunde jag smidigt beställa undersökning utan remiss på hemsidan. När jag gjorde deras stora undersökningspaket upptäckte läkare att jag hade vissa förändringar som behövde följas upp och skickade mig vidare till hjärtspecialist. Från första kontakt med Prevcare Clinic har jag känt mig väl omhändertagen och fått ett proffsigt bemötande.

Henrik Johansson, Partner/Styrelseledamot

När jag drabbades av bröstcancer för 5 år sedan var det en väldigt jobbig period för mig, min familj och för mitt bolag. Idag mår jag bra och är friskförklarad, men känslan att veta hur snabbt allt kan förändras över en natt, har gjort att jag priotiterar min hälsa. Genom Prevcares helkroppsundersökning med MR-teknik kan man upptäcka eventuella förändring- ar tidigt vilket gör att jag känner mig lugn att jag har kontroll över min hälsa.

Maria Nilsson, egenföretagare och tandläkare

 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • Koloskopi (undersökning av tjocktarmen och ändtarmen)
 • Polyper
 • Tumör
 • Tarmfickor (divertiklar)
 • Sår i slemhinnan
 • Inflammation i slemhinnan
 • Hemorrojder
 • Vävnadsprov(biopsi) av misstänkta förändringar utförs och borttagande av polyper som kan vara förstadier till cancer, vilket kan förhindra utveckling av tjocktarmscancer i framtiden
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.
 • Hjärtundersökning
 • Vilo-EKG: Förmaksflimmer, arytmier, äldre eller färsk hjärtinfarkt och andra rytmrubbningar samt retledningsfel
 • Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi): hjärtats och hjärtrummens storlek, rörelse och pumpfunktion, hjärtmissbildningar, förstoring av hjärtmuskeln (hjärtsvikt), vätska i hjärtsäcken, klaffarnas funktion och hjärtats blodflöden
 • Blodfetter och blodsocker (blodprov): Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, kvot LDL/HDL, ApoA1, ApoB, kvot ApoB/A1, HbA1c
 • MR-Hjärna, ögonhålor och bihålor
 • Infarkt eller blödning i hjärnan (Stroke)
 • Tumör i hjärna eller bihålor
 • MS-plack i hjärnan
 • Förändringar i hjärnan, exempelvis tecken på demenssjukdom (atrofi)
 • MR Angiografi (kärl i hjärnan)
 • Aneurysm (utbuktning) eller missbildning i hjärnans kärl, som kan leda till hjärnblödning och stroke
 • MR Lungor
 • Översikt avseende förstorade lymfkörtlar, inflammation, tumör, förändring i lungvävnad eller lungsäck.
 • Om du är/har varit storrökare, haft cancersjukdom eller har eller har haft tydliga symptom från lungor rekommenderar vi Datortomografi av lungor, kontakta oss för ytterligare information: kontakta oss.
 • MR-Buk - lever, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte, binjurar, njurar, kroppspulsådern, lymfkörtlar
 • Tumör i bukens organ
 • Inflammation i bukens organ (exvis hepatit, pankreatit)
 • Leverförfettning och andra leverförädnringar
 • Hinder i gallgångar/gallvägar och njurar
 • Aneurysm i stora kroppspulsådern (Aorta)
 • Förstorade lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör).
 • MR Bäcken för man - prostata, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Prostatan scannas avseende förstoring, inflammation och tumör
 • PSA-värden, blodprov (läs Socialstyrelsens riktlinjer)
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Bäcken för kvinna - livmoder, äggstockar, urinblåsa, lymfkörtlar
 • Tumör i livmoder och äggstockar
 • Muskelknutor (myom), tumör, endometrios, cystor i livmoder eller äggstockar
 • Förstoring av lymfkörtlar (tecken på inflammation, infektion eller tumör)
 • Urinblåsa
 • Tarmfickor i tjocktarmen (divertiklar)
 • MR Skelett –revben, bäcken, höftleder samt bröst- och ländrygg
 • Tumör
 • Metastaser
 • Inflammation
 • Artros i höftleder och bäcken.
 • För undersökning av ryggraden i detalj (halsrygg, bröstrygg och ländrygg) inkluderande alla kotor, diskar, ryggmärg, nervknutor samt utgående nerver, rekommenderar vi MR-Helrygg.